2. Dünya Savaşının Toplumsal Sonuçları Nelerdir? 2. Dünya Savaşında Kaç Kişi Öldü, Kaç Kişi Göç Etti, Kaç Ev Şehir Tamamen Yok Oldu?

19. yüzyıl başlarından itibaren savaşın niteliği, özellikleri ve etkileri değişmeye başladı. Savaş artık cephede iki ordu arasında meydana gelen bir mücadele olmaktan çıktı. Cephe gerisini de içine alan her yönüyle toplumsal bir duruma geldi.

Toplumun tüm kesimlerini derinden etkilemeye başladı. Savaşan devletlerin sayısının artması bu etkilerin dünya üzerinde daha geniş bir coğrafyada hissedilmesine neden oldu. Bütün bunların görüldüğü 2. Dünya Savaşı, cephede ve cephe gerisinde neden olduğu olumsuzluklarla insanoğluna benzersiz bir acı deneyim yaşattı. 1945’te dünyanın yarısına yıkım getiren savaşın etkileri savaş alanının çok ötesine yayıldı.

İkinci Dünya Savaşının Toplumsal Sonuçları Nelerdir? 2. Dünya Savaşında Kaç Kişi Öldü, Kaç Kişi Göç Etti, Kaç Ev Şehir Tamamen Yok Oldu?
Savaşın evlerinden ettiği mülteciler

Kaç Ev, Köy Şehir Tamamen Yok oldu? Kaç İnsan Göç Etti? 2. Dünya Savaşında Kaç Kişi Öldü?

Büyük güçlerin askerî mekanizmaları on milyonlarca insanı hasta, aç ve evsiz bıraktı, mülteci durumuna düşürdü. Sadece SSCB’de altı milyon ev, yetmiş bin köy, bin yedi yüz şehir kısmen veya tamamen yok edildi. Hava saldırıları, işgal edilen ülkelerde yaşanan talanlar, esirlerin infaz edilmesi, önyargılar nedeniyle engelli, Yahudi ve Romanlara yönelik uygulanan imha hareketi, kıtlık ve çeşitli salgın hastalıklar, kitlesel ölümlere neden olan silahların kullanımı ve benzer nedenlerden dolayı elli milyondan fazla insan yaşamını yitirdi.

SSCB kaynaklarına göre sekiz-dokuz milyonu asker, geri kalanı sivil olmak üzere en az 20 milyon Sovyet vatandaşı savaş sırasında hayatını kaybetti. Ölen insan sayısı Polonya’da 6 milyon, Çin’de 13,5 milyonu buldu. Almanya’da tahminen 7 milyon insan öldü. Yunanistan’da 60 bin Yahudi’nin yanında 20 bin asker, 80 bin sivil öldürüldü. 140 bin kişi kıtlık nedeniyle hayatını kaybetti.

Batı Avrupa’daki Alman işgali, Doğu Avrupa’dakine oranla daha az ölüme ve tahribata neden oldu. Fransa’da 250 bin asker, 30-40 bin sivil ölürken Belçika’da 10 bin asker, 50 bin sivil yaşamını yitirdi. Savaş sırasında sivil ölümlerin önemli bölümü, direniş hareketlerinin en güçlü olduğu Sovyetler Birliği, Polonya ve Yugoslavya’da meydana geldi. Japonya’ya atılan ve etkileri hâlen süren atom bombaları bir anda yaklaşık 110 bin kişinin ölümüne, bir o kadarının da yaralanmasına yol açtı.

İkinci Dünya Savaşının Toplumsal Sonuçları Nelerdir? 2. Dünya Savaşında Kaç Kişi Öldü, Kaç Kişi Göç Etti, Kaç Ev Şehir Tamamen Yok Oldu?
Bombanın atılmasından dört ay sonra bir anne ve çocuğu

Savaş sırasında ve sonrasında yaşanan göç dalgası Doğu Avrupa’yı derinden etkiledi. 1939-1942 arasında silahlı Alman yayılmacılığının yarattığı ölüm tehlikesi milyonlarca erkek, kadın ve çocuğu evlerinden ayırdı. 1945’te Avrupa’da Almanya tarafından gönüllü veya zorunlu çalıştırılan milyonlarca yabancı işçi, savaş esiri ve toplama kampından sağ kurtulanlar Alman topraklarını terk ettiler. 1947’de 10 milyon ya da daha fazla Alman, çoğu İngiliz ve ABD işgal bölgeleri olmak üzere 1945 sonrası Almanya’sına taşındı. Japon yayılmacılığının ulaştığı topraklarda da geriye dönük benzer bir göç hareketi yaşandı.

Yorum yapın