Fevzi Çakmak Paşa (1876-1950)

“Mustafa Kemal’in dehası, Sakarya’da olduğu gibi, burada da bütün heybeti ile ortada idi.

En küçük teferruat bile, esasının içinde yer almış, umumi direktifl eri ile bu plan, bölünmez bir bütün idi. Düşman, planımızın hedefi ni kavrayıncaya kadar da sonucu alma sırrını temsil eden bu plan, daha sonra ‘Yıldırım Harbi’ teorisine esas olmuştur.” (Prof. Dr. Hamza Eroğlu, Atatürk Hayatı ve Üstün Kişiliği, s. 67.) İstanbul’da doğdu.

1896’da Harp Okulunu, 1898’de de Harp Akademisini bitirdi. Trablusgarp, Balkan ve Birinci Dünya Savaşlarında görev aldı. 1918’de Genelkurmay Başkanı, 1920’de Harbiye Nazırı (Savaş Bakanı) oldu. Millî Mücadele’ye katılmak üzere 1920 yılında Ankara’ya geldi.

Millî Savunma Bakanlığına getirildi. TBMM tarafından 1921’de Genelkurmay Başkanlığına getirildi. Aynı yıl orgeneralliğe, 1922’de de mareşalliğe terfi etti.

TBMM’de 14 Ağustos 1923’e kadar Kozan milletvekili olarak görev yaptı. Daha sonra İstanbul milletvekili seçildi. Daha sonra milletvekilliğinden istifa ederek 1944 yılına kadar Genelkurmay Başkanlığı yaptı.

Yaş haddinden emekliye ayrıldı. 1946-1947 yılları arasında İstanbul bağımsız milletvekili olarak TBMM’de görev yaptı. 1950 yılında İstanbul’da vefat etti.

Yorum yapın