Kars Antlaşması (13 Ekim 1921)

“Sakarya Savaşı, içinde yaşadığımız yüzyıl tarihinin en büyük savaşlarından biridir.” (Prof. Dr. Hamza Eroğlu, Atatürk Hayatı ve Üstün Kişiliği, s. 65.)

Sakarya Zaferi Anadolu’da büyük bir sevinç ve coşkuyla karşılandığı gibi, dış politikada da olumlu gelişmelere kapı açtı.

20 Eylül 1921 tarihinde Sovyetler Birliği’ne bağlı Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan Devletlerinin temsilcilerinin de hazır bulunduğu bir konferans düzenlendi. Kars’ta gerçekleştirilen bu toplantıda BMM Hükûmetini Kâzım Karabekir Paşa başkanlığında bir heyet temsil etti.

Toplantı, 13 Ekim 1921 tarihinde Kars Antlaşması’nın imzalanması ile sona erdi.

  • Bu antlaşmaya göre;
  • İstanbul’un güvenliği sağlandığı takdirde Boğazlar ticarete açılacak,
  • Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan Türkiye’nin tanımadığı bir anlaşmayı tanımayacak,
  • Nahcivan Bölgesi’ne özerklik verilecek,
  • Taraflar arasında ticaret, gümrük, sağlık, güvenlik konularında ortak tedbir alınacak, demir yolu ve telgraf hatları yapılacaktı.

Bu antlaşma ile doğu sınırımız şimdiki hâlini aldı.

Yorum yapın