Duyusal Eşik Nedir?

Organizmanın bir uyarıcıyı fark etmeye başladığı noktaya duyusal eşik denir.

Organizma belli şiddetteki uyarıcıları alabilir. Her uyarıcı, duyum meydana getirebilecek şiddette değildir. Örneğin sesin titreşimi saniyede 20’den az, 20.000’den çok olduğu zaman duyamayız. Duyumlanabilen en hafif uyarıcılar sınırı alt duyum eşiği ya da mutlak eşik; duyumlanabilen en yüksek uyarıcılar sınırı üst duyum eşiğidir.

Bu eşiklerin altındaki ve üstündeki uyarıcılar organizma tarafından alınamaz. İki uyarıcı arasındaki farkı ayırt edebildiğimiz eşik, farklılaşma eşiğidir. Örneğin iki sesi birbirinden ayırabileceğimiz en küçük fark ya da iki ağırlıktan hangisinin daha ağır olduğunu bilebileceğimiz nokta farklılaşma eşiğidir.

Yorum yapın