Dünya Sağlık Örgütü Nedir? (WHO-DSÖ) Kısaca

Sağlık alanında küresel düzeyde norm ve standart belirleyen uluslararası bir kuruluş olan DSÖ’nün, özellikle az gelişmiş ülkelerdeki sağlık sistemlerinin gelişiminde önemli yetki ve ağırlığı bulunmaktadır.

DSÖ’nün kamu sağlığı alanında yaptığı ilk sözleşme 2003 Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi’dir. DSÖ, bulaşıcı hastalıklar ile HIV/AIDS konusunda ve aile ile toplum sağlığı alanında önemli faaliyetler yürütmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü logosu

Her yıl örgüt tarafından yayımlanan Dünya Sağlık Raporu, bu alanda önemli bir kaynak ve referans teşkil etmektedir.

Diğer taraftan örgüt, 2002 Johannesburg (Cansburg) Zirvesi’nde belirlenen Binyıl Kalkınma Hedefleri arasında “sağlığı sürdürülebilir kalkınmanın merkezi yapmaya” yönelik çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. (www.mfa.gov.tr)

Yorum yapın