Doğu Bloku’nun Dağılması

Sovyetler Birliği’nde yaşanan gelişmeler ile Gorbaçov’un her ulusun kendi kaderini tayin hakkı ve kendi kaynaklarını istediği gibi kullanma hakkına dair söylemleri Doğu Avrupa’yı da etkiledi.

Sovyetler Birliği ile askerî, siyasi ve ekonomik bağları olan devletler bağımsız politika izlemeye başladılar. Çekoslovakya, Macaristan ve Polonya değişim rüzgârına ilk kapılan Doğu Avrupa devletleri oldu.

İnsan hakları temelinde başlayan değişim istekleri, Doğu Avrupa ülkelerinde komünist partilerin art arda iktidardan düşmesi ile sonuçlandı. Kısa süre sonra Çekoslovakya; Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olarak ikiye ayrıldı. Polonya’da uzun yıllardır mücadele eden işçi lideri Leh Walesa (Leh Valesa) önderliğinde “Solidarnos” (Dayanışma Sendikası) muhalefetini arttırarak yapılan seçimlerden sonra iktidara geldi.

Bulgaristan’da değişim daha sorunsuz yaşanırken Romanya’da iktidarda bulunan Nikolay Çavuşesku, kanlı bir halk hareketi sonucunda yönetimden uzaklaştırıldı.

İkiye bölünmüş Almanya’da Soğuk Savaş Dönemi’nin sembolü olan Berlin Duvarı 1990’da yıkıldı. 3 Ekim 1990’da iki Almanya resmen birleşti. 1991’de COMECON ve Varşova Paktı dağıldı.

Yorum yapın