Çatışmalarda ABD ve SSCB’nin Politikaları – Soğuk Savaş Yumuşama Dönemi

Yumuşama, belirli bölgeler ve devletlerde göreceli bir rahatlamaya yol açmış olmakla birlikte Avrupa merkezli çatışmalar; Asya, Afrika ve Latin Amerika kıtalarına taşınarak yaşanmaya devam etmiştir.

SSCB ve ABD; Vietnam, Küba, Keşmir, Filistin ve Afganistan gibi farklı bölgelerde rekabete devam ettiler. Bu bölgelerde çatışan taraflardan birine destek olarak hem nüfuz alanlarını oluşturmaya hem de kendi sistemlerini yaymaya çalıştılar.


1946 ile 1991 arasında tüm dünyada ortaya çıkan yüz kırk silahlı çatışmadan ancak yedi tanesi Avrupa kıtasında meydana gelmiştir.

Geriye kalan yüz otuz üç silahlı çatışma, bölgeler arasında şöyle bir dağılım göstermektedir: Asya kırk, Orta Doğu kırk, Afrika yirmi dört ve Latin Amerika yirmi dokuz. Dünya silah ithalatının bölgeler arası dağılımı da silahlı çatışmaların Avrupa dışındaki dünyada artış hızını açıklar niteliktedir.

1977’de dünya silah ithalatının %39’unu Orta Doğu, %17’sini Afrika, %12’sini NATO, %12’sini Varşova Paktı, %11’ini Asya, %6’sını Amerika ve %3’ünü Avrupa yapmış bulunmaktadır.

Yorum yapın