Birinci Dünya Savası Sonunda İmzalanan Barış Antlaşmaları Tablo Halinde

I. Dünya Savaşı Sonunda İmzalanan Barış Antlaşmalarının Bazı Maddeleri

Sınırlar Siyasi Askerî Ekonomik
Versailles
(28 Haziran 1919)
Almanya
•Alsace-Lorein ve Saar Bölgesi Fransa’ya verildi.
•Poznan ve Batı Prusya Lehistan’a verildi.
•Yukarı Silezya’nın bir kısmı Çekoslovakya’ya verildi.
•Fransa ile sınır olan Ren Nehri’nin doğu ve batı kıyılarında ellişer km’lik alan askerden arındırıldı.
•Almanya, Milletler Cemiyeti Paktı’nı kabul edecek.
•Almanya, Avusturya ile birleşmeyecek.
•Almanya Avusturya’nın ve Çekoslovakya’nın bağımsızlıklarını tanıyacak.
•Almanya’nın bütün denizaşırı sömürgeleri İngiltere, Belçika, Fransa, Japonya ve Avustralya arasında paylaştırılıp manda rejimleri kurulacak.
•Zorunlu askerlik kaldırılacak. Alman ordusu 100.000 kişiyle sınırlı olacak. Almanya uçak ve denizaltı yapmayacak. Donanması İtilaf Devletleri’ne verilecek. •Almanya 10 yıl süreyle Belçika, İtalya ve Fransa’ya kömür verecek. Tamirat borcu adı altında savaş tazminatı ödeyecek.
Saint German
(10 Eylül 1919)
Avusturya
•Galiçya, Polonya’ya verildi.
•Tiral ve Trieste İtalya’ya verildi.
•Bosna-Hersek ve Hırvatistan’ın bir bölümü Yugoslavya’ya verildi.
•Bukoniva, Erdel ve Banat Romanya’ya verildi.
•Avusturya; Macaristan, Yugoslavya ve Çekoslovakya’nın bağımsızlığını tanıyacak.
•Avusturya, Almanya ile birleşmeyecek.
•Zorunlu askerlik kalkacak. Avusturya ordusu, 30.000 kişiyle sınırlı olacak. •Tamirat borcu adı altında savaş tazminatı ödeyecek.
Neuilly
(27 Kasım 1919)
Bulgaristan
•Sturmitsa ve Tsaribrad Yugoslovya’ya verildi.
•Dobruca, Romanya’ya verildi.
•Gümülcine ve Dedeağaç Yunanistan’a verildi.
•Zorunlu askerlik kalkacak. Asker sayısı 25.000 kişiyle sınırlı olacak. •Tamirat borcu adı altında savaş tazminatı ödeyecek.
Trianon
(4 Haziran 1920)
Macaristan
•Slovakya, Çekoslovakya’ya; Transilvanya, Romanya’ya; Hırvatistan’ın büyük bölümü Yugoslavya’ya verildi. •Zorunlu askerlik kalkacak. Asker sayısı 35.000 kişiyle sınırlı olacak. •Tamirat borcu adı altında savaş tazminatı ödeyecek.
Sevres
(10 Ağustos 1920)
Osmanlı
•Osmanlı toprakları, İstanbul ve Anadolu’nun küçük bir bölümü ile sınırlandırıldı.
•Batı Trakya ile İzmir ve çevresi Yunanistan’a verildi.
•Antalya, Konya çevresi ve İç Batı Anadolu İtalya’ya verildi.
•Suriye, Adana, Malatya ve Sivas çevreleri Fransa’ya verildi.
•Irak ve Arabistan İngiltere’ye bırakıldı.
•Boğazlar tüm devletlerin geçişine açık olacak ve uluslararası bir komisyonca yönetilecek.
•Azınlık hakları genişletilecek.
•Zorunlu askerlik kalkacak. Asker sayısı 50.000 kişiyle sınırlı olacak.
•Orduda ağır silahlar bulundurulmayacak.
•Kapitülasyonlar devam edecek ve bütün devletler yararlanacak.
•Osmanlı maliyesi uluslararası bir komisyonca denetlenecek.

Not: Paris Barış Konferansı’nda İtilaf Devletleri’nin Osmanlı toprakları üzerinde anlaşmazlığa düşmesi üzerine, Osmanlı Devleti’yle imzalanan Sevres Barış Antlaşması’nın ön taslağı 1920’de San Remo Konferansı’nda hazırlandı. Ancak 10 Ağustos 1920’de imzalanan Sevres Antlaşması yürürlüğe girmedi.

Yorum yapın