Monroe Doktrini Nedir? ABD, Avrupalıların Sorunlarına Karışmayacak

ABD Başkanı James Monroe’nun (Ceymıs Monriyo) 1823’te belirlediği temel dış politikadır.

Buna göre ABD; Avrupalıların arasındaki sorunlara, savaşlara, politikalara karışmayacaktır. Buna karşılık herhangi bir Avrupa ülkesi de Amerika kıtasındaki ülkelere karışmayacaktır.

James Monroe

Avrupa ülkelerinin Amerika’daki herhangi bir sömürgecilik girişimine ABD izin vermeyecektir. Monroe Doktrini’ne, Amerika kıtasına kapanma anlamında Yalnızlık Politikası da denir. ABD, 1917-1921 Wilson Dönemi’nde Monroe Doktrini’ni terk etmiştir. 1921’den 1940’a kadar yeniden “Yalnızlık Politikası” izlemiştir. Buna karşın yine de;

• 1928 Briand-Kellogg (Briyand-Kilog) Paktı’na,

• 1930 Londra Deniz Silahsızlanması Konferansı’na

katılarak dünyadaki siyasal gelişmelerden uzak kalmamıştır.

Yorum yapın