Balkan Paktı Nasıl Kuruldu? Neden Sona Erdi?

Türkiye’nin NATO üyesi olmasını Doğu Bloku tepkiyle karşılamıştı.

Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya, başta SSCB olmak üzere Doğu Bloku ülkeleriyle sorunlar yaşamaktaydı. Bu nedenle Yugoslavya, Yunanistan ve Balkanlarda aktif rol oynamak isteyen Türkiye, 1954’te Ankara’da Balkan Paktı’nı kurdular.

ABD, Balkanlar ve Orta Doğu’da NATO’da yer almayan ülkelerle kurulacak ittifaklarla SSCB’nin çevrelenmesini daha da güçlendirmek istediği için Balkan Paktı’nı destekledi.

Balkan Paktı’nı imzalayan üç devlet, ilişkilerini geliştirerek 9 Ağustos 1954’te Yugoslavya’nın Beld kentinde “Siyasi İş Birliği ve Karşılıklı Yardım Antlaşması”nı imzalayarak Üçlü Balkan İttifakı’nı kurdular.

Balkan Paktı ve İttifakı uzun süreli olamadı. Stalin’in 1953’te ölümünden sonra SSCB’de Kruşçev’in başlattığı yumuşama politikasının etkisiyle Yugoslavya’nın hem Sovyetlerle tekrar yakınlaşması hem de İtalya ile sınır sorunu olan Trieste kenti sorununu çözmüş olması ittifaktan uzaklaşmasına yol açtı.

Türkiye ile Yunanistan arasında aynı yıl yaşanan Kıbrıs Sorunu ve 6-7 Eylül Olayları da Türk- Yunan ilişkilerinin bozulmasında etkili oldu. Böylece Balkan Paktı ve İttifakı fiilen sona ermiş oldu.

Yorum yapın