Avrupa Konseyini Hangi Ülkeler Kurdu? Türkiye Avrupa Konseyine Ne Zaman Üye Oldu?

5 Mayıs 1949’da Londra’da İngiltere, Fransa, Hollanda, İtalya, Belçika, İrlanda, Norveç, İsveç, İzlanda ve Lüksemburg tarafından Avrupa Konseyi kuruldu.

Avrupa Konseyi’nin üyeleri, Batı demokrasilerinin temel ilkeleri olan kişisel ve siyasal özgürlüklere, hukukun üstünlüğüne bağlı ülkelerdir. Konseyin amaçları; üyeler arasında ortak ilkeleri korumak, ekonomik, sosyal, kültürel, bilimsel ve hukuksal ortaklıklar kurmak, insan hakları ve özgürlüklerini koruyarak geliştirmektir.

Türkiye, Konseye 8 Ağustos 1949’da üye olmuştur. Avrupa Konseyi’nin 2015 itibariyle kırk altı üyesi bulunmaktadır.

Yorum yapın