Avrupa Birliği’nin Genişlemesi

AB’nin çekirdeğini oluşturan AET, 1957 yılında altı üyeli olarak kurulmuş, aradan geçen zaman içinde üye sayısını sürekli olarak artırmıştır.

AET’nin kuruluşundan itibaren gösterdiği ekonomik performans, bu artışta etkili olmuş; başlangıçta AET dışında kalan ülkeler, tam üyelik talebinde bulunmuştur.

AET’nin ilk genişlemesi, 1973 yılında İngiltere, İrlanda ve Danimarka’nın katılımıyla gerçekleşmiştir. AET’nin bundan sonraki genişlemesi güneye doğru olmuş, 1981 yılında Yunanistan AET’ye tam üye olarak kabul edilmiştir.

AET, 1986 yılında ikinci kez güneye doğru genişlemiştir. Bu genişlemede İspanya ve Portekiz AET’ye tam üye olarak katılmıştır.

AB’nin dördüncü genişlemesi, 1995 yılında Avusturya, İsveç ve Finlandiya’nın katılımıyla gerçekleşmiştir. 1 Mayıs 2004 tarihinde Güney Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya’nın katılımıyla AB beşinci kez genişlemiştir. Bu ülkelerin katılımıyla 25 üyeden oluşan AB’nin altıncı genişlemesi, 1 Ocak 2007’de Bulgaristan ve Romanya’nın katılımıyla gerçekleşmiş ve üye sayısı 27’ye ulaşmıştır.

Yedinci genişleme, 1 Temmuz 2013’de Hırvatistan’ın katılımıyla gerçekleşmiş ve AB’nin günümüzdeki üye sayısı 28’e ulaşmıştır.

AB’nin her genişlemesi, ortak politikalar ve karar alma süreci üzerinde etkili olmuştur. Böylece, Roma Antlaşması da dahil olmak üzere bazı hukuki belgelerin ve ortak politikaların genişleyen Topluluğun ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmesi sorunu gündeme gelmiştir. Ne var ki, beşinci genişleme, daha önceki genişleme aşamalarına göre AB üzerinde daha derin etkiler doğurmuştur. Bunun iki nedeni bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, on üyenin katılımı ile gerçekleşmesidir. AB, tarihinde ilk defa, çok sayıda ülkenin katılımı ile genişlemiştir.

İkincisi ise, son genişleme sürecinde AB’ne katılan ülkelerin çoğunun Merkez ve Doğu Avrupa ülkesi olmasıdır. Bu ülkeler, AB’nin daha önceki üyelerinden farklı olarak, piyasa ekonomisine daha geç bir tarihte geçiş yapmışlar ve bu geçişin etkilerini uzunca bir süre yaşamışlardır.

Yorum yapın