Atatürk’ün Yakın Çalışma Arkadaşlarından Bekir Sami (Kunduh) Bey Kimdir? (1865 – 1933)

1865 yılında doğdu. İstanbul Galatasaray Lisesini bitirerek Paris’te siyaset bilimi alanında eğitim gördü.

Dışişleri Bakanlığında memuriyet hayatına başladı ve TBMM’nin ilk Dışişleri Bakanı oldu. Sivas Kongresi’ne katılarak Millî Mücadele’ye destek verdi.

Bekir Sami (Kunduh) Bey

Temsil Heyeti üyeliğine seçildi. Mustafa Kemal ve Rauf Orbay’la birlikte Amasya Görüşmeleri’ne katıldı. Son Osmanlı Mebusan Meclisine Amasya milletvekili olarak seçildi.

Mebusan Meclisinin İngilizler tarafından dağıtılmasıyla birlikte Ankara’ya gelerek TBMM’de önemli görevler yaptı. Sovyetler Birliği’ne ve Londra Konferansı’na gönderilenTürk heyetinin başkanlığını üstlendi.

Daha sonraki yıllarda Tokat milletvekilli seçildi. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurucuları arasında yer aldı. 1933 yılında İstanbul’da vefat etti.

Yorum yapın