Atatürk’ün Yakın Çalışma Arkadaşlarından Ali Fuat (Cebesoy) Paşa Kimdir? (1882 – 1968)

İstanbul-Salacak’ta doğdu. 1902’de Harp Okulunu, 1905’te de Harp Akademisini bitirdi.

Trablusgarp, Balkan ve Birinci Dünya Savaşlarında görev aldı. 1917 yılında tümgeneralliğe terfi etti.

Ali Fuat (Cebesoy) Paşa

Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcında, Batı Anadolu Genel Kuvayımilliye Komutanı ve Batı Cephesi Komutanı olarak önemli görevler üstlendi.

1920 yılı sonunda Moskova Büyükelçiliğine atandı. 1922’de TBMM Başkanı oldu. Korgeneral rütbesiyle 1927 yılına kadar ordu komutanlığı ve milletvekilliği yaptı.

TBMM Başkanı (1948), Bayındırlık Bakanı (1939-1943), Ulaştırma Bakanı (1943-1946) olarak devlete hizmet etti. 1968 yılında İstanbul’da vefat etti.

Yorum yapın