Atatürk’ün Ölümünün Türkiye’deki Yankıları

Gavsi Halit Ozansoy, Atatürk’ün ölümü ile ilgili şunları söylemiştir:

“Nasıl Atatürk’ü anlatırken kelimeler aciz kalırsa bugünkü kederimizi de anlatacak kelime bulamıyoruz. Bu öyle bir keder ki iradesini, metanetini Ata’sının sağlam enerjisinden alan bizler, bu kederi taşıyamıyoruz.” (Prof. Dr. Hamza Eroğlu, Atatürk Hayatı ve Üstün Kişiliği, s. 299-300.)

Ünlü şairimiz Orhan Seyfi Orhon, Atatürk’ün ölümü ile ilgili aşağıdaki sözleri söylemiştir:

“Atatürk öldü! Şu hıçkıran göğüsler, şu yaşlı gözler, şu yarı inik bayraklar hep onun içindir. Çünkü o, bu göğüsleri gururla kabartmış, bu gözleri sevinçle yaşartmış ve bu bayrakları zaferle dalgalandırmıştı. Bu milletin öz Ata’sıydı, gönlümüzde babasını kaybetmiş çocukların acısı var!’’ (Prof. Dr. Hamza Eroğlu, Atatürk Hayatı ve Üstün Kişiliği, s. 300.)

Ünlü Türk edebiyatçısı Peyami Safa, Atatürk’ün ölümü üzerine gazetesindeki köşesinde şunları yazmıştır:

“Onun kadar var olan ve onun kadar var eden bir insanın yokluğuna inanmamak duygusu içinde, onun ölmez eserine ve manasına bağlı bir şuuruz.’’ (Prof. Dr. Hamza Eroğlu, Atatürk Hayatı ve Üstün Kişiliği, s. 300-301.)

TÜRK BASININDA ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ

Atatürk’ün 10 Kasım 1938 yılında vefat etmesi üzerine cumhurbaşkanlığı görevine TBMM Başkanı ve kâlet etmeye başladı. Meclis, 11 Kasım 1938 günü olağanüstü toplanarak Atatürk’ün en yakın silah arkadaşlarından biri olan İsmet İnönü’yü cumhurbaşkanı olarak seçti. Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 1950 yılına kadar bu görevi başarı ile devam ettirdi.

Yeni Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Atatürk’ün geçici kabrine konulduğu 21 Kasım 1938 tarihinde Türk milletine bir bildiri yayımladı.

Bu bildiriyi okuyalım.

    “Büyük Türk Milletine,
    Bütün ömrünü, hizmetine vakfettiği sevgili milletinin ihtiram kolları üstünde Ulu Atatürk’ün fani vücudu, istirahat yerine tevdi edilmiştir. Hakikatte yattığı yer, Türk milletinin onun için aşk ve iftiharla dolu olan kahraman ve vefalı göğsüdür… Devletimizin bânisi ve milletimizin fedakâr, sadık hâdimi, insanlık idealinin âşık ve mümtaz siması; eşsiz kahraman Atatürk, vatan sana minnettardır. Bütün ömrünü hizmetine verdiğin Türk milletiyle beraber senin huzurunda tazim ile eğiliyoruz. Bütün hayatında bize ruhundaki ateşten canlılık verdin. Emin ol, aziz hatıran, sönmez meşale olarak ruhlarımızı daima ateşli ve uyanık tutacaktır.” Reisicumhur İsmet İnönü (www.meb.gov.tr)

Yorum yapın