Arz Nedir? Arza Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Arz, mal ve hizmetlerin belirli bir fiyat karşılığında müşteriye sunulmasıdır.

Belirli bir piyasada, belirli bir zamanda, belirli bir fiyattan satılmak istenilen miktar arz miktarıdır. İşletmeler yükselen fiyatlardan yararlanmak için arz ettikleri miktarı artırmaya çalışırken fiyatların düşmesi durumunda arz miktarını azaltır.

Arzın Oluşabilmesi İçin;

  1. Belirli bir piyasa,
  2. Belirli bir zaman,
  3. Belirli bir fiyat olmalıdır.

Arza Etki Eden Faktörler Nelerdir?

  1. Malın piyasa fiyatı: Fiyatı artan malın, arzı yükselir. Fiyatı azalan malın arzı düşer.
  2. Malın maliyet şartları: Malı temin etmek veya üretmek için yapılan masraflar fazla ise arz azalır. Masraflar düşük ise arz artar.
  3. Üretimde kullanılan teknoloji: Mal üretimi yeni teknoloji ile verimli şekilde yapılıyorsa bu malın arzı yüksek olur.
  4. Diğer malların fiyatları: Bir malın fiyatı aynı kalırken başka malların fiyatlarında artış olursa onları üretmek ve pazarlamak daha kârlı hâle gelecektir.
  5. İleriye dönük fiyat beklentileri: Bir malın fiyatının gelecekte azalması bekleniyorsa daha fazla arz edilir. Fiyatının artması bekleniyorsa daha az arz edilecektir.

Fiyatlarla arz miktarları arasında olan doğru orantıya arz kanunu adı verilir. Bu kanuna göre fiyatların yükselmesi arzı olumlu yönde etkileyerek arz miktarını yükseltir. Fiyatların düşmesi ise arz üzerinde olumsuz etki göstererek arz miktarını azaltır. Bir malın arz miktarını belirleyen en önemli faktör, o malın piyasada hangi fiyattan satılacağıdır.


Gömlek fiyatı ile arz edilen gömlek miktarı arasındaki ilişkiyi gösteren tablo ve grafik aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 2.2 ve Grafik 2.2’de bir işletmenin, değişen gömlek fiyatları karşısında, gömlek arzını nasıl düzenlediği görülmektedir. Fiyatlar yükseldiği için gömlek arzı, artış göstermektedir. Çünkü fiyatlar arttıkça işletmenin satış geliri ve kârı artacaktır.

 

Yorum yapın