Fiyat Nedir? Fiyat Oluşumunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Bir mal veya hizmetin; bir biriminin değişim (mübadele) değerine fiyat denir. Diğer bir ifade ile fiyat, alım veya satımda bir şeyin parasal değeridir.

Tüketiciler belirli gelirleri ile ihtiyaçları için kendilerine en yüksek faydayı sağlayacak mal ve hizmetleri, mal ve hizmet piyasasından elde etmektedirler. Diğer yandan üreticiler tüketicilerin istedikleri bu malları üreterek yine mal ve hizmet piyasasına sunmaktadır.

Fiyat Oluşumunu Etkileyen Faktörler

  1. Arz,
  2. Talep,
  3. Kişilerin gelir düzeyleri,
  4. İkame mallar,
  5. Kişilerin alışkanlıkları,
  6. Maliyet şartları,
  7. Rekabet olarak sıralanabilir.

Yorum yapın