Anadolu Basınında Millî Mücadele

Sivas Kongresi’nin sona ermesiyle birlikte 14 Eylül 1919 tarihinde Sivas’ta Temsil Heyetinin görüş ve düşüncelerini Anadolu ve dünyaya açıklamak üzere İradeyimilliye adı verilen yarı resmî bir gazete yayımlanmaya başladı.

Bu gazetenin en önemli işlevi Millî Mücadele’nin sözcülüğünü yapmaktı. İradeyimilliye gazetesinin ilk yazıları bizzat Mustafa Kemal tarafından gazete yöneticilerine dikte ettirildi.

Mustafa Kemal Paşa, Sivas’tan Ankara’ya geldikten sonra Ankara’da da bir gazetenin yayımlanması için harekete geçti. Anadolu ve Rumeli Müdafaayıhukuk Cemiyeti adına “Hâkimiyetimilliye” adı verilen bir gazetenin çıkarılmasını sağladı.

Millî Mücadele’nin zaferle sonuçlanmasında önemli etkisi olan bu gazete BMM Hükûmetinin de yarı resmî organı olarak faaliyetler yürüttü. Millî Mücadele’nin önemini dünyaya ve Anadolu’ya yayarak halkın yeterli bilgiye sahip olması için BMM açılmadan önce 6 Nisan 1920 tarihinde Anadolu Ajansı kuruldu. Ajans, özellikle BMM Hükûmetine karşı başlatılan ayaklanmaların nedenlerinin halka anlatılmasında önemli görevler üstlendi.

Anadolu Ajansının kurulmasından sonra 7 Haziran 1920 tarihinde Matbuat ve İstihbarat Müdüriyetiumumiyesi (Genel Basın ve Haber Alma Müdürlüğü) kurularak çalışmalarına başladı. 1921 yılında Cerideyiresmiye (Resmî Gazete) adı verilen bir gazete yayın hayatına girdi. Ayrıca İstanbul’da da çeşitli gazeteler yayımlanıyordu.

Bunlardan Peyamısabah, İstanbul, Alemdar adlı gazetelerde Millî Mücadele karşıtı yayınlar yer alırken Vakit, Tasviri Efkâr, İkdam, İleri, Yenigün ve Tercüman gibi basın yayın organları ise Kurtuluş Savaşı’nı destekleyen yayınlar yapmaktaydılar.

BMM’nin açılışı gerçekleştirilerek farklı düşüncelerdeki insanların bağımsızlık mücadelesi için bir araya gelmesi sağlandı. Meclisin açılması ile birlikte çıkan isyanlar, Türk milletinin göstermiş olduğu millî birlik ve beraberlik ruhu ile aşılabildi.

Yorum yapın