Alaşehir Kongresi Ne Zaman ve Neden Toplandı? Hacim Bey (Muhittin Çarıklı) Kimdir?

16-25 Ağustos 1919 tarihleri arasında Hacim (Muhittin Çarıklı) Bey’in önerisi ile Alaşehir’de bir yerel kongre toplandı.

Millî Mücadele sırasında toplanan ve ilk olma özelliği taşıyan bu kongrede Millî Mücadele’nin başlatılması ile ilgili kararlar alındı.

Alaşehir Kongresi’nde Batı Anadolu’da devam eden yerel direnişin nasıl başarıya ulaşacağı, halkın Yunan işgaline karşı bilinçlendirilmesi ve teşkilatlandırılması üzerinde duruldu.

Amacı ve kararları açısından bölgesel bir nitelik taşıyan Alaşehir Kongresi, halkın işgalci güçlere karşı bilinçlendirilmesinde etkili oldu. Yapılan yerel kongrelerin sonucunda Batı Cephesi’nde büyük bir mücadele başlatılmıştır.

Yunan ordusunun ilerleyişi yer yer yavaşlatılmış veya durdurulmuştur. Millî Mücadele Dönemi’nde büyük hizmetlerde bulunan Kuvayı milliye kahramanlarından Hacim Bey ve Yahya Kaptan ile ilgili aşağıda verilen biyografileri okuyalım.

Hacim Bey (Muhittin Çarıklı) (1881 – 1965)

Kurtuluş Savaşı sırasında Balıkesir ve Alaşehir Kongrelerinin toplan masına öncülük etti. İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi üzerine Balıkesir Müdafaayıhukuk Cemiyetinde görev aldı. Son Osmanlı Mebusan Meclisinde milletvekili seçildi.

İstanbul’un işgali üzerine Ankara’ya gelerek Millî Mücadele’ye önemli destekler sağladı. TBMM’nin 1, 2 ve 3. Döneminde milletvekilliği yaptı. Daha sonra olağanüstü yetkilerle Bursa valiliği görevine getirildi. Bir süre İstiklal Mahkemesi başkanlığı görevini üstlendi. 1965 yılında vefat etti.

Yahya Kaptan (1891 – 1920)

Yahya Kaptan, 1891 yılında Makedonya’nın Köprülü kasabasında doğdu. Balkanlarda Bulgar komitacılara karşı mücadele etti. Balkan Savaşlarında elde ettiği önemli bilgileri İstanbul’a gönderdi. Teşkilatımahsusa adı verilen örgütte görev aldı. Birinci Dünya Savaşı sırasında Balkanlarda ve Irak Cephesi’nde önemli görevler üstlendi.

Ankara’da BMM’nin açıldığı günlerde İstanbul’da Bekir Ağa Bölüğü’ne baskın düzenledi. Orada tutuklu bulunan vatansever ve aydınları kurtarıp onların Anadolu’ya geçmelerini sağladı. Gebze’de oluşturduğu Kuvayımilliye birliklerinin komutanlığını üstlendi. 1920 yılında İstanbul Hükûmetinin gönderdiği kuvvetler tarafından yakalanarak öldürüldü.

Yorum yapın