Milli Birlik ve Beraberlik Yönünden Dayanışmanın Önemi Nedir?

Dayanışma, toplum hâlinde yaşayan insanların birbirlerine karşı duydukları sorumluluk duygusudur. Bu duygu, millî birlik ve beraberliği güçlendirir.

Bir milletin, insanlık ailesi içerisinde güçlü ve onurlu bir yere sahip olması millî birlik ve beraberlikle elde edilir. Millî birlik ve beraberlik, dayanışma duygusu ile sağlanır.

Kurtuluş Savaşı’nda cephane taşıyanlar (Ressam: Sami Yetik)

Bu duygu Kurtuluş Savaşı’nda Türk milletinin birlik ve beraberliğinin gerçekleşmesinde başlıca etken olmuştur. Bütün imkânsızlıklara rağmen, işgallere karşı yurdu koruma azmi, dayanışma duygusu ile güçlenmiştir.

Türk milleti büyük bir özveri ile vatan savunmasında görev almıştır. Atatürk, birlik ve beraberliğin önemini şu sözleriyle özetlemiştir: “Biz, esasen millî varlığın temellerini, millî bilinçte ve millî birlikte görmekteyiz.’’ Bu düşünce ile Türk milleti bağımsızlık ve özgürlük için bir araya gelmiştir.

Türk milletinin ortak amaç etrafında tek vücut olmasını sağlayan Mustafa Kemal Paşa, Kurtuluş Savaşı’nı başlatmıştır. Mustafa Kemal Paşa’nın en büyük başarısı Türk halkında millî bilinci uyandırmasıdır. Millî Mücadele Dönemi’nde sağlanan dayanışma duygusu ile millî birlik ve beraberlik gerçekleştirilmiş, milletin bağımsızlığı yeniden elde edilmiştir.

Millî birlik ve beraberlik duygusu, vatanın bütünlüğüne ve milletin bağımsızlığına yönelebilecek tehlikelere karşı en büyük güvencedir. Millî Mücadele’nin zaferle sonuçlanması bunun en büyük ispatıdır. Millî birlik ve beraberlik yönünden dayanışmayı gerektiren ve güçlendiren başlıca davranışlar şöyle sıralanabilir: Ülkenin bütünlüğüne, milletin bağımsızlığına, laik ve demokratik cumhuriyete yönelen tehlikelere karşı mücadele etmek; ortak sevinç ve üzüntüleri paylaşmak, ülke sorunlarının çözümüne yardımcı olmak.

Yorum yapın