Yerel Kongrelerin Millî Cemiyetlerin Kurulmasına Etkileri Nelerdir?

İtilaf Devletlerinin Osmanlı Hükûmetini denetimleri altına almaları ve Mondros Ateşkes Anlaşması’na göre ülkemizi işgal etmeleri, bazı zararlı cemiyetlerin kurulmasına zemin hazırladı.

Bunlar; azınlıkların kurduğu cemiyetler ve Osmanlı vatandaşlarının kurduğu millî varlığa zararlı cemiyetlerdir. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanmasıyla birlikte Anadolu’nun çeşitli bölgeleri işgal edildi.

Vatansever Türk milleti birlik ve beraberlik içerisinde vatanın korunması ve bağımsızlığın sağlanması için yerel kongreler düzenlemek amacıyla harekete geçti. Böylece işgaller karşısında halkın bilinçlenmesi için çalışmalar başlatılmış oldu.

Ülkenin birçok yerinde olduğu gibi Balıkesir, Alaşehir, Nazilli, Büyük Edirne, Lüleburgaz, Afyon, Adana-Pozantı’da da kongreler toplandı. Erzurum Kongresi devam ederken Ege Bölgesi’nde Millî Mücadele’den yana olanlar Balıkesir’de büyük bir kongre toplamışlardı.

Erzurum Kongresi yapıldıktan sonra bu vatanseverler, bir durum değerlendirmesi yapmak için Alaşehir’de yeniden bir araya gelip bir kongre düzenlediler.

Bu kongrede, Balıkesir ve Erzurum Kongrelerinin kararları görüşüldü ve önemli kararlar alındı. Batı Cephesi, Balıkesir ve Alaşehir Kongrelerinde alınan kararlar doğrultusunda oluşturuldu. Böylece Batı Anadolu Bölgesi’nde işgalci Yunan ordusuna karşı yapılan mücadelenin temelleri atılmış oldu.

Yorum yapın