Adana Savunması

Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanmasından sonra Fransızlar; Maraş, Urfa, Antep ve Adana’yı da işgal etmişti.

Adana’da güvenlik örgütünün yönetimine bir Ermeni’yi müdür olarak atadılar. Bu müdürün yönetiminde kısa sürede Türklere karşı baskı ve zulüm başlatan Ermeniler, bölgede birçok tarım alanı ve köyü basarak yakıp yıktılar.

Bölge halkı can ve mal güvenliğini korumak için Toroslara göç etmek zorunda kaldı. İşgal hareketini sürdüren Fransızlar, Pozantı’ya kadar ilerlediler. Burada Kuvayımilliye ve Fransız askerî birlikleri arasında çarpışmalar yaşandı.

Kuvayımilliye birlikleri Fransızlara karşı önemli başarılar elde ettiler. Bir Fransız taburu, komutanı ile birlikte esir alındı. Türk milleti, Adana ve çevresinde Fransızlarla yaptığı mücadelede tüm imkânsızlıklara rağmen vatan topraklarını savunarak büyük bir vatanseverlik örneği gösterdi.

Adana ve çevresindeki mücadele Ankara Antlaşması’nın imzalanmasıyla birlikte sona erdi. Fransızlar bölgeden çekilmek zorunda kaldılar.

Adana’nın kurtuluşunun halk tarafından kutlanması (1922)

Birinci Dünya Savaşı’na katılan İtalya’ya, İtilaf Devletleri tarafından İzmir ve Antalya arasındaki Batı Anadolu Bölgesi’nin topraklarının verileceği vadedilmişti. İtilaf Devletleri Paris Barış Konferansı’nda bu bölgeyi Yunanistan’a verince İtalya ile aralarında anlaşmazlık çıkmıştı.

Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra İtalyanlar, Antalya ve Konya bölgesini işgal ettiler. Bu bölgede İtalyanlara karşı önemli bir direniş hareketi olmadı. İtalya birlikleri Ankara Antlaşması’ndan sonra bölgeden çekildiler.

Yorum yapın