Yerkürenin Kendi Ekseni Etrafındaki Hareketi

Bir kutuptan diğer kutba geçtiği düşünülen hayalî çizgiye eksen adı verilir. Dünya ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dönmektedir (Şekil 1.4).

Dünya, kendi ekseni etrafındaki bir tam dönüşünü 24 saatte tamamlar. Bu süre bir gün olarak adlandırılır.

Şekil 1.4 Dünya, Kuzey ve Güney kutup noktalarını birleştiren ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döner.
Şekil 1.4 Dünya, Kuzey ve Güney kutup noktalarını birleştiren ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döner.

Dünya’nın ekseni etrafındaki dönüş hızı her yerde aynı değildir. Çizgisel hız olarak adlandırılan dönüş hızı Ekvator’da saatte yaklaşık 1.670 km’dir. Ancak kutuplara doğru gidildikçe dönüş hızı azalır ve kutup noktalarında sıfıra düşer (Şekil 1.5).

Şekil 1.5 Dünya’nın kendi etrafındaki dönüş hızı Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe azalır.
Şekil 1.5 Dünya’nın kendi etrafındaki dönüş hızı Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe azalır.

Dünya’nın ekseni etrafındaki dönüşünün ortaya çıkardığı birçok sonuç vardır. Günlük hayatta bu sonuçların birçoğu doğrudan görülebilir. Örneğin gece ve gündüz sürekli bir döngü içerisinde birbirini takip eder. İnsanlar da yaşamına bu döngüye adapte olarak devam eder.

Diğer yandan Dünya’nın ekseni etrafındaki dönüşüne bağlı olarak Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısı gün içinde değişir. Bu nedenle günün farklı saatlerinde farklı sıcaklık değerleri ortaya çıkar. İnsanlar da bu sıcaklık değişimine bağlı olarak günlük yaşantılarını devam ettirirler.

Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki dönüşünün ortaya çıkardığı diğer sonuçlar şu şekilde özetlenebilir:

  • Doğu ve batı yönleri oluşur.
  • Yerel saat farkları oluşur (Görsel 13).
  • Cisimlerin gölge boyları ve yönü, günün saatine göre değişir.
  • Her iki yarım kürede 30o ve 60o enlemlerinde dinamik basınç alanları oluşur.
  • Sürekli rüzgârlar ile okyanus akıntılarının yönlerinde sapmalar oluşur.
  • Ekvator’dan kutuplara gidildikçe gurup ve tan süresi Meltem rüzgârları oluşur
Görsel 1.13 Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki dönüşüne bağlı olarak yerel saat farkları ortaya çıkar.
Görsel 1.13 Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki dönüşüne bağlı olarak yerel saat farkları ortaya çıkar.

BİLGİ KUTUSU

Dünya’nın Güneş’e bakan tarafı aydınlık iken diğer tarafı karanlıktır. Aydınlık yerler ile karanlık yerleri birbirinden ayıran sınıra aydınlanma çemberi adı verilir. Aydınlanma çemberi, Dünya’nın günlük ve yıllık hareketine bağlı olarak gün ve yıl içerisinde yer değiştirir.

dünya gece gündüz hareket

Yorum yapın