Üreme Sisteminin Sağlıklı Yapısının Korunması

Üreme sisteminin sağlıklı yapısını korumak için sağlıklı ve dengeli beslenmek, alkol, tütün ve tütün mamullerinden uzak durmak çok önemlidir. Tütün ve tütün mamulleri kullanımı, erkeklerde sağlıksız spermin oluşmasındaki en önemli sebeplerden biridir. Gebelikte kullanılan tütün mamulleri, bebekte gelişim geriliğine ve düşüğe sebep olabilmektedir.

Tütün ve tütün mamulleri kullanımı kadar alkolün za­rarları da çoktur. Alkol ve tütün mamulleri kullanımı erkeklerde sperm sayısının azalmasına neden olur. Kadınlarda âdet düzensizliğine ve gebelerde bebeğin gelişiminin geri kalmasına yol açar.

Üreme sisteminin sağlıklı yapısının korunması için kişisel hijyene dikkat edilmelidir. Mikropların ko­layca üremelerini önlemek için dış üreme organlarının temiz ve kuru tutulması, çamaşırların her gün de­ğiştirilmesi gerekir. Naylon yerine pamuklu iç çamaşırları tercih edilmelidir. Vajinanın kendini koruyan yapısını bozmamak için içi hiçbir zaman yıkanmamalıdır . Çünkü bu işlem enfeksiyon görülme sıklığını arttırır. Tuvalet sonrası temizlik yaparken önce üreme organlarının sonra makatın temizliği yapılır. Böylece dıştaki mikropların vajinaya ve idrar kanalına bulaşması önlenir.

Tek eşlilik ve kondom kullanımı frengi, bel soğukluğu, AIDS, hepatit B ve hepatit C, herpes virus, papillomavirus gibi hastalıklara karşı alınacak önemli tedbirlerdendir. Cinsel yolla bulaşan bu hastalıklar tedavi edilmezse ölümcül olabilir. Cinsel yolla bulaşan hastalıkların çoğu kadınlarda daha ciddi problem­lere yol açmaktadır.

Son yirmi yılda kısırlık bir üreme sağlığı sorunu olarak ortaya çıkmıştır. Dünya Sağlık Örgütü dün­yada 60-80 milyon kısır çift olduğunu tahmin etmektedir. Bunun en yaygın nedeni cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve enfeksiyonlardır. Kısırlık tedavisinde son yıllarda büyük gelişmeler olmuştur. Kısırlık her iki cinsiyet için de sorun olmasına rağmen pek çok toplumda bu sorunun sosyal ve psikolojik sonuçlarını kadınlar yüklenmektedir. Gebelik ve doğuma bağlı sağlık sorunlarını genelde kadınlar yaşamaktadır.

Yorum yapın