Türkiye’de Kimya Sanayisi

Kimya sanayisinde birçok ham madde kullanılarak çok sayıda ürün elde edilmektedir. Kimya sanayisinin başlıca alt dalları petrokimya, ilaç, lastik, gübre, sabun ve deterjan sanayileridir.

Petro kimya sanayisinde LPG (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı), benzin, motorin, fuel-oil, jet yakıtı, gaz yağı, madeni yağlar, sentetik lifler, plastik, asfalt, naftalin gibi birçok ürün elde edilmektedir.

Görsel 2.132 Tüpraş Rafinerisi (İzmit)
Görsel 2.132 Tüpraş Rafinerisi (İzmit)

Türkiye’de bulunan petrol rafinerileri; İpraş, Aliağa (İzmir), Orta Anadolu (Kırıkkale) ve Batman rafinerileri (Harita 2.25) şeklinde sıralanabilir (Tablo  2.19).  Batman Rafinerisi sadece Türkiye’de çıkarılan petrolü işlemektedir. Motorlu taşıtlara lastik üreten fabrikalar ise İzmit, Adapazarı ve Kırşehir’de bulunmaktadır (Harita 2.25).

Tablo 2.19 Türkiye'de Yer Alan Rafineriler ve Yıllık İşleme Kapasiteleri (Doğanay, H., 2016)
Tablo 2.19 Türkiye’de Yer Alan Rafineriler ve Yıllık İşleme Kapasiteleri (Doğanay, H., 2016)

Toprağa katılan ve verimi artırmaya dönük inorganik veya mineral maddelere yapay gübre denir. Yapay gübreler azotlu, fosfatlı, potaslı ve kompeze (bileşik) olarak üretilmektedir. Türkiye’de gübre üreten tesisler Bandırma (Balıkesir), Aliağa (İzmir), Kocaeli, İskenderun, Ceyhan (Adana), Mersin, Kütahya, Gemlik (Bursa), Samsun ve Sivrice’de (Elazığ) bulunmaktadır.

Kimya sanayisinin bir kolu olan ilaç sanayisi, başta İstanbul olmak üzere Kocaeli ve Tekirdağ’da gelişmiştir. Sabun ve deterjan üretimi de kimya sanayisinin bir faaliyet koludur. İstanbul, İzmir, İzmit, Balıkesir ve Gaziantep sabun ve deterjan üreten tesislerin bulunduğu başlıca illerdir (Harita 2.25).

Harita 2.25 Türkiye'de kimya sanayisinin faaliyet gösterdiği yerler (Doğanay, H., 2016)
Harita 2.25 Türkiye’de kimya sanayisinin faaliyet gösterdiği yerler (Doğanay, H., 2016)

Türkiye’de Sanayi

Yorum yapın