Türkiye’de Hizmet Sektörü

Tarım, sanayi ve inşaat sektörünün dışında yer alan bütün sektörler hizmet sektörü içerisine girer.

  1. Bankacılık
  2. Pazarlama
  3. Reklam
  4. Ulaşım
  5. Turizm
  6. Sigortacılık
  7. Eğitim olarak sıralanabilir.

Günümüzde hizmetler sektörünün gelişmesi ekonomik kalkınmanın (gelişmenin) önemli göstergelerinden biridir. Her ülkede ekonomik gelişme devam ettikçe hizmet sektörünün toplam istihdam ve toplam üretimdeki (millî gelirdeki) payı da artmaktadır.

Türkiye ekonomisindeki hizmet tüketimi artmakta ve hizmet fiyatları hızla yükselmektedir. Hizmet sektörü, yıllar itibarıyla istihdam artışının gözlendiği bir sektör olup 2015 yılında toplam istihdamdaki payı %52,2’ye ulaşmıştır.

Türkiye’de hizmet sektörüne genel olarak bakıldığında demir yolları ve deniz yolları taşımacılığının yeteri kadar gelişmediği, ulaşım hizmetlerinin kara yollarında yoğunlaştığı görülmektedir. İnşaat, bankacılık ve sigorta şirketleri gibi diğer hizmet işletmelerinde her yıl gelişme gözlenmektedir.

Ülkemizin ayrıca büyük bir turizm potansiyeli de vardır. Çünkü doğal zenginlikleri ve güzellikleri, ülkemizi turizm açısından avantajlı hâle getirmektedir. Ayrıca, sahip olduğumuz tarihi eserlerin zenginliği, turizmin gelişmesine uygun ortam hazırlamaktadır.

Örneğin, 2011 yılında Türkiye’ye yaklaşık 36 milyon turist gelmiş olup bu rakam 2015 yılında yine 36 milyon seviyelerinde seyretmiştir. Turizm sektöründe istihdam edilen çalışan sayısı 2015 yılında 2 milyon 210 bin kişi, 2015 yılında turizm sektöründe elde edilen gelir ise 31.467.777 bin dolar olmuştur. Türkiye ülkeye gelen turist sayısı bakımından dünyada 2015 yılında 6. sırada yer almaktadır. Bu örnekler ülkemizde hizmet sektörünün ne kadar önemli olduğunu açıkça göstermektedir.

Yorum yapın