Kıtlık Nedir?

Bütün mal ve hizmetlerin üretimini sağlayan kaynakların sınırlı olmasından dolayı, bireylerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak kadar mal ve hizmet bulunmamaktadır.

Bu kaynaklar; emek, doğal kaynak ve sermayedir. İşte ekonomide mal ve hizmet üretiminin sınırlı kalmasına neden olan bu kaynaklara kıt kaynaklar denilmektedir. Kıt kaynaklarla üretilen mallar da kıt mallardır.

Ancak ekonomideki kıt kelimesi yokluğu ve fakirliği değil tüm bireylerin ihtiyaçlarını karşılamada sınırlı olması durumunu ifade eder. Örneğin bol miktarda bulunan hatta yeterli alıcısı olmadığı için fiyatları düşen yaz aylarında Antalya’daki domates kıt maldır. Çünkü ona sahip olmak için bir bedel ödemek gerekir.

Eğer bir mal tüm toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda olsa o zaman o malın fiyatı olmayacaktır. Ona sahip olmak isteyenler bir bedel ödemek zorunda kalmayacaklardır.

İnsanların kıtlığa karşı savaşırken yenmeleri gereken güçlükleri, çözüm aramaları gereken ekonomik sorunları üç grupta toplamak mümkündür. Bunlar;

  1. Eldeki kıt kaynakların tam kullanımını sağlamak,
  2. Bu kaynakları en etkin biçimde kullanmak,
  3. Eldeki kaynak miktarını artırmaya ve kullanılan üretim teknolojisini geliştirmeye çalışmaktır.

Bir ülkenin sahip olduğu ekonomik kaynaklar, o ülkedeki insanların ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar yeterli değilse kıt olan bu kaynakların tamamının üretime katılması ve kapasitelerinin artırılması gerekmektedir.

“Kıtlık Nedir?” üzerine bir yorum

Yorum yapın