Sinir Sistemi Bölümleri

Sinir sistemi, merkezî sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi olmak üzere iki bölümden oluşur.

Sinir Sisteminin Bölümleri
Sinir Sisteminin Bölümleri

Merkezî sinir sistemi beyin ve omurilikten oluşur. Ara nöronlar ve motor nöronların hücre gövdeleri merkezî sinir sisteminin yapısını oluşturur. Çevresel sinir sisteminde beyin ve omurilikten çıkan sinirler ve bu sinirlerin hücre gövdelerinden oluşan gangliyon denilen sinir düğümleri yer alır.

Duyu ve motor nöron­lar, çevresel sinir sisteminin yapısını oluşturur. Çevresel sinir sistemi, organizmaya içeriden ve dışarıdan gelen uyarıları reseptörlerle alır (1), duyu nöronuyla merkezî sinir sistemine iletir (2). Merkezî sinir siste­mindeki ara nöronla impulsu değerlendirir ve impulsa bir yanıt oluşturur (3). Oluşan yanıtı, motor nöronla hedef organlara iletir (4).

Sinir Sisteminin İşleyiş Mekanizması
Sinir Sisteminin İşleyiş Mekanizması
  1. Merkezî Sinir Sistemi – Omurilik, Beyin ve Görevleri
  2. Çevresel Sinir Sistemi – Otonom Sinir Sistemi ve Somatik Sinir Sistemi

 

Yorum yapın