Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi – Abraham MASLOW Teorisi

İhtiyaçlar, ABD’li psikolog Abraham MASLOW tarafından ortaya konan bir teoriyle beş gruba ayrılmıştır.

Maslow Teorisi ya da Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi olarak adlandırılan teoriye göre insanlar, belli kategorilerdeki ihtiyaçlarını karşılamalarıyla, kendi içlerinde bir hiyerarşi oluşturan daha üst ihtiyaçları tatmin etme arayışına girer.

Abraham MASLOW

Maslow’un kişilik kategorileri kendi aralarında bir dizilim oluşturur ve her ihtiyaç kategorisine bir kişilik gelişim düzeyi karşılık gelir.

Birey, bir kategorideki ihtiyaçları tam olarak gideremeden bir üst düzeydeki ihtiyaç kategorisine, dolayısıyla kişilik gelişim düzeyine geçemez.

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi
Kişisel tatmin kişisel başarı kendi potansiyelini ortaya çıkarma Prestij, başarı ve başkalarınca benimsenip tanınma Başkaları ile ilişki kurma, kabul edilme ve bir yere ait olma Kendini, ailesini, toplumunu güven ve emniyet içinde ve tehlikeden uzak hissetme Kendini gerçekleştirme ihtiyaçları Değer ihtiyaçları Ait olma ve sevgi ihtiyaçları Güvenlik ihtiyaçları

Yorum yapın