Kütle Hareketleri | Türkiye’de Kütle Hareketleri

Bu hareketler, doğadaki çeşitli etkenler ya da insanların bazı faaliyetlerine bağlı olarak yamaç dengesinin bozulması sonucu ortaya çıkar. Başlıca kütle hareketleri; heyelan, toprak kayması, kaya düşmesi ve çamur akıntılarıdır.

Kütle hareketlerinden olan heyelanlar; dünyanın birçok yerinde görülmeleri, büyük can ve mal kayıplarına yol açmaları ve yeryüzünde çok büyük değişikliklere neden olmaları bakımından ayrı bir öneme sahiptir. Heyelanların başlıca nedenleri şunlardır:

  • Arazinin eğimli olması
  • Toprağın suya doyması (şiddetli yağışlar veya kar erimeleri)
  • Arazinin yapısı (tabakaların eğim doğrultusunda uzanması ve killi tabakalaların varlığı)
  • Depremler ve volkanik faaliyetler
  • Bitki örtüsünün tahrip edilmesi
  • Yamaç dengesini bozan insan faaliyetleri

Heyelanlar; can kaybının yanı sıra tarım alanlarının zarar görmesine, toprak kaybının yaşanmasına, bitki örtüsünün tahrip olmasına ve doğal hayatın ortadan kalkmasına neden olabilmektedir (Görsel 4. 17).

Görsel 4.17 Şiddetli yağmurdan kaynaklanan heyelan (Malezya)
Görsel 4.17 Şiddetli yağmurdan kaynaklanan heyelan (Malezya)

Toprak kayması, suya doyan yüzeydeki toprağın anakayadan koparak yer değiştirmesi olayıdır. Bir başka kütle hareketi olan kaya düşmeleri; eğimli ve kayalık arazilerde daha çok deprem, donma-çözünme, heyelan, yol yapımı ve maden ocağında yürütülen faaliyetler sonucu meydana gelmektedir.

Çoğunlukla kurak ve yarı kurak bölgelerde görülen çamur akıntıları ise suya doymuş yüzey malzemelerinin eğim doğrultusunda çok hızlı bir şekilde yer değiştirmesi şeklinde gerçekleşir (Görsel 4.18).

Görsel 4.18 Giampilieri'de 3 Ekim 2009'da meydana gelen çamur akıntısı (İtalya)
Görsel 4.18 Giampilieri’de 3 Ekim 2009’da meydana gelen çamur akıntısı (İtalya)

Önlenmesi çoğu kez mümkün olmayan kütle hareketleri, can ve mal kaybının yanı sıra çevre sorunlarına neden olmaktadır. Dolayısıyla bu hareketlerin afetlere yol açtığı yerler tespit edilerek buralardaki yapılaşmalar gözden geçirilmeli ve yenilerine izin verilmemelidir.

Buna rağmen bu bölgelerde yol, köprü veya baraj gibi yapılar inşa edilecekse arazinin coğrafi özellikleri dâhilinde destekleyici unsurlar kullanılmalıdır (Görsel 4.19).

Görsel 4.19 Heyelan riskini azaltan istinat duvarı
Görsel 4.19 Heyelan riskini azaltan istinat duvarı

Türkiye’de Kütle Hareketleri

Türkiye’nin iklim özelliklerinin yanı sıra  jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri, kütle hareketlerinin özellikle de heyelanların oluşumunu artırmaktadır.

Ülkemizin büyük bölümünde yarı kurak iklim koşulları yaşandığından dolayı yağışların mevsimlere dağılışı farklılık gösterir. Bu durum, yıl içerisinde yaşanabilecek heyelan olaylarının dağılışında düzensizliğe neden olur (Grafik 4.1).

Grafik 4.1 Türkiye'de etkili olan heyelanların mevsimlere göre dağılışı
Grafik 4.1 Türkiye’de etkili olan heyelanların mevsimlere göre dağılışı

Türkiye’de heyelanlar; çoğunlukla arazi yapısı ve yağış koşullarına bağlı olarak Kuzey Anadolu’da özellikle de Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum ve Kastamonu gibi illerde görülmektedir (Harita 4.8).

Özellikle bu bölgelerde arazinin beşerî müdahalelerle (yol yapımı, maden arama vb.) bozulması heyelan riskini daha da artırmaktadır.

Harita 4.8 Türkiye'de iller bazında gerçekleşen heyelan sayıları ve bu heyelanlarda yaşanan yaklaşık can kaybı (AFAD, 1900-2013)
Harita 4.8 Türkiye’de iller bazında gerçekleşen heyelan sayıları ve bu heyelanlarda yaşanan yaklaşık can kaybı (AFAD, 1900-2013)

Yorum yapın