Kızılayın Amacı Nedir? Kızılay’ın Yurt Dışı Yardım Faaliyetleri

Kızılay’ın amacı; savaşta felakete uğrayanları koruyan Cenevre Sözleşmesi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu antlaşmaların derneğe yüklediği hizmet ve görevleri yerine getirmek, barışta yurt içinde ve yurt dışında meydana gelen doğal afet ve felaketlere karşı sağlık yardımlarında bulunmaktır.

Kızılay’ın yurt dışında yardımda bulunduğu yer ve olaylardan bazıları Tablo 5.7’de gösterilmiştir.

Tablo 5.7: Kızılay’ın Yurt Dışı Çalışmaları

Yorum yapın