Türk Ordusu ve Dünya Barışı – Türk Ordusunun Yurt Dışı Barış Gücü Görevleri

Türkiye, barış ve istikrarın korunması çerçevesinde bölgesel ve uluslararası barışı koruma faaliyetlerinde aktif olarak yer almaktadır.

Türk birlikleri Tablo 5.8’de görüldüğü gibi birçok BM, NATO ve AB görevine katılmıştır.

Uluslararası güvenlik ortamında yaşanan ani değişikliklerle birlikte Türkiye’nin çok uluslu barışı koruma operasyonlarına katılmı artmıştır.

Tablo 5.8: Türk Ordusunun Yurt Dışı Barış Gücü Görevlerinden Bazıları

Görev Yeri Tarih Aldığı Görev
Somali 1993
1994
BM’nin insani yardım amaçlı oluşturduğu görev gücüne (UNOSOM) katkı sağlamak
Bosna-Hersek 1992
1995
1996
2004
Bosna Savaşı’nda NATO’nun oluşturduğu görev kuvvetine katkı sağlamak
2004’ten beri Avrupa Birliği Gücü’nün yürüttüğü İstikrar Harekâtına katkı sağlamak
Arnavutluk 1997 Arnavutluk’taki iç çatışmalar üzerine BM’nin insani yardım amaçlı oluşturduğu çok uluslu birliğe katılmak
Kosova 1999 Kosova olayları sırasında NATO’nun başlattığı hava harekâtına katılmak
Makedonya 2001
2005
Makedonya’daki silahlı güçleri silahsızlandırmak için NATO ve AB’nin oluşturduğu çok uluslu güce katılmak
Afganistan 2002 BM Güvenlik Konseyi’nce oluşturulan Uluslararası Güvenlik Destek Gücü’ne (ISAF) katkıda bulunmak
Sudan 2005
2010
BM Sudan Misyonu’na katılmak
Kongo Demokratik Cumhuriyeti 2006 2006 seçimleri sırasında görev yapmak
Lübnan 2006 BM Güvenlik Konseyi tarafından oluşturulan Lübnan Geçici Güvenlik Gücü’ne destek sağlamak
Libya 2011 NATO Birleşik Koruyucu Harekâtına katılmak

Türk ordusu; Bosna-Hersek, Kosova, Lübnan, Afganistan ve Somali’de hâlen görev yapmaktadır.

Yorum yapın