Homeostasinin Sağlanmasında Böbreklerin Rolü Nedir?

Vücutta çözünmüş hâldeki mineral maddelerle suyun atılması veya tutulması üriner sistem sayesin­de gerçekleşir. Kanın ozmotik basıncının ayarlanması ve üre, ürik asit, kreatinin gibi metabolik atıkların vücuttan uzaklaştırılması da üriner sistemin görevidir. Süzülme, geri emilim ve salgılama fonksiyonları sayesinde böbrekler homeostasinin korunmasını sağlar.

Hormonal Kontrol

Böbreklerin çalışması ve homeostasinin korunması için çeşitli hormonlar etkilidir. Vücudun su ihtiyacı hissettiği plazma ozmotik basıncının artması durumunda hipofiz bezinden salgılanan antidiüretik hormon (ADH; Vazopressin) miktarı artar. ADH, toplama kanallarının duvarındaki epitel hücreler üze­rinde etkilidir ve suyun geri emilmesini sağlar.

Suyun kana doğru geri emiliminin artması idrarın bileşiminde­ki suyu azaltır ve idrar yoğunlaşır. Aldosteron hormonu, nefronun distal tübüllerini ve toplama kanallarını etkileyerek daha fazla sodyum ve suyun geri emilmesini sağlar. Aldoteron potasyumun atılımını da hızlandırır. Böylece kan basıncı yükselir ve kan hacmi artar.

Hormonal kontrol
Hormonal kontrol

Asit Baz Dengesinin Korunması

Böbrekler; su ve tuz dengesinin korunması, boşaltım atıklarının vücuttan uzaklaştırılması ve hücre dışı sıvıların pH’ının korunmasında da görevlidir. Normalde 7,4 olan kanın pH’ı çeşitli tampon sistemler saye­sinde dengede tutulur. Kandaki pH dengesinin asitliğe doğru değişmesine asidoz, bazlığa doğru değişme­sine alkaloz denir. Asidoz ve alkaloz durumlarını önlemek için H+ iyon konsantrasyonlarını düzenleyen asit-baz tampon sistemleri devreye girer. Solunum sisteminde, dokular tarafından üretilen CO2‘in karbonik aside sonrasında da H+ iyonları ve bikarbonat iyonlarına dönüşmesi tersinir bir şekilde gerçekleşir.

ASİT BAZ DENGESİNİN KORUNMASI

CO2 miktarı arttıkça ortamda H+ iyonları artar ve pH azalır. Böbrekler, bir tampon görevi üstlenerek fazla H iyonlarını uzaklaştırırken HCO3 iyonlarının geri emilimini artırır. Böylece pH’ın dengelenmesine yardımcı olur.

Yorum yapın