Felsefenin Ortaya Çıkışı

Felsefenin ortaya çıkmasıyla ilgili görüşler çoğunlukla kabullere dayanır. Bu kabuller, bugüne ulaşan sözlü ve yazılı (tarih, antropoloji, arkeoloji vb.) birçok bilginin yorumlanması sonucunda oluşmuştur.

Elde edilecek yeni bilgiler, var olan kabulleri değiştirebilir ama uzlaşılan bilgilere göre felsefe, farklı medeniyetlerin felsefeye temel olabilecek bilim, inanç ve öğretilerinin sistemleştirilmesi ile MÖ 6. yüzyılda belirgin olarak ortaya çıkmıştır.

Felsefenin ortaya çıkışı ve sistemleşmesinde bazı filozoflar öne çıkmaktadır. (Tablo 1.1).

MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Filozofları
Tablo 1.1: MÖ 6-MS 2. Yüzyıl Filozofları

İlk Medeniyetlerin Felsefenin Doğuşuna Etkisi >>

Anadolu’da Yaşamış Antik Filozof >>

Yorum yapın