Ben Kimim? | Felsefe

Bir insana “Sen kimsin?” diye sorulduğunda çoğu zaman ismini veya mesleğini söyler. Ama bu doğru bir cevap mıdır? Bir insanın ismi veya mesleği kendini anlatır mı? Bunu iddia etmek yanlış olur. Çünkü isim, o insanın aslında ne olduğunu göstermez.

Sadece o insanı işaret etmenin aracıdır. Meslek de insanın hayatındaki rollerden birini işaret eden nitelendirmelerden başka bir şey değildir. Böyle olmasaydı insan ismini ya da mesleğini değiştirdiğinde onu o yapan şeyler de değişmiş olurdu. Bu da akla yatkın değildir.

“Ben kimim?” sorusunu düşünen her insan; aslında kendinin ne olduğunu, nasıl dünyaya geldiğini, dünyadaki rolünü, ölümden sonra ne olacağını ve benzeri soruları kendine yöneltmiş olur. Bu sorulara cevap arayan insanın elinde bedensel yapısı, düşünceleri, tarihsel hafızası, kendine benzemeyen diğer varlıklar ve bu soruya cevap olarak sunulmuş sayısız açıklamalardan başka bir şey yoktur.

Aslında bu sorunun zorluğu insanın bedensel, duyusal ve düşünsel olarak sürekli değişmesinden kaynaklanır. Mutlak olarak sabit olmayan insanın kendini belirlemesi de mümkün değildir. Bu anlamda “Ben kimim?” sorusu, insanın kendine ait “ben”i yani kimliğini arama ve oluşturma çabasıdır. Kimlik; bir insana ait olan özellik ve nitelikler toplamı, onu o yapan her şeydir, kişiliğidir.

İnsan, tüm duygu ve düşünceleriyle kendini tanıma ve toplumda var olma isteği içindedir. Cinsiyet, boy, kilo ve göz rengi gibi biyolojik özelliklerinden tutun da meslek seçimi, arkadaşlık, siyasi görüş ve eş seçimine kadar tüm sosyal beceri ve ilişkilerinde insan hep kendiyle vardır; kendini tanır ve toplumla birliktedir. “Ben”in farkında olan insan öteki “ben”lerin de bilincindedir.

“Ben kimim?” sorusuna en kapsamlı açıklamalar bilimsel, dinsel ve felsefi açıdan getirilmiştir. Bilim, yapmış olduğu araştırma ve incelemelerde insanın psikolojik ve bedensel yapısının çoğu özelliğini bulması ve açıklaması bakımından bu soruya kendi yöntemiyle cevap vermiştir. Dinsel açıklamalar ise insanın nereden geldiğini, amacını, nereye gideceğine dair açıklamalar içermektedir.

Felsefi açıdan “Ben kimim?” sorusuna verilen cevaplarda ise filozoflar daha çok akılsal temellendirmeler kullanmıştır. İnsanlar kimi zaman bu cevapları kendi düşüncelerine temel olarak kabul ettiği gibi birçoğunu da reddetmiştir. Bu durum, insanın sürekli olan değişiminin bir sonucu olarak düşünülebilir.

Yorum yapın