Din Felsefesinin Konusu ve Soruları

Kıta, ülke, ve topluluklarda geçmişten bu yana temel noktası inanç olan birbirinden farklı din ve öğretiler bulunmaktadır.

Her bir inanç yapısı kendine has fikir, alışkanlık, kabuller ve ibadet davranışları geliştirmiştir. Hayat ve sonrası hakkında açıklama sunan dinler, toplum yaşantısının önemli bir etkinliğidir.

Din Felsefesinin Konusu ve Soruları

Din, felsefe gibi hayatı anlama ve anlamlandırma çabası içindedir. Felsefenin bakış açısı rasyonel tarzda şekillenirken din daha çok inanç boyutunda şekillenir. Bu iki faaliyetin insana temas ettiği noktalar arasında farklılık bulunması birbiriyle ilişkileri olmadığı anlamını taşımaz.

Felsefe ve din, geçmişten bu yana ilişki içinde olan ve insanların ihtiyaçlarına cevap veren alanlardır. Felsefenin dine yönelmesiyle onun bir alt dalı olarak din felsefesi ortaya çıkmıştır. Din felsefesi, dinlere karşı çıkış veya onlardan yana olma tavrı içermez.

Din felsefesi, felsefenin din üzerine rasyonel, tutarlı ve kapsamlı olarak düşünmesidir. Din felsefesi; dinin ilke ve kavramlarını anlamaya çalışır. İnceleme alanı ilahî ve ilahî olmayan tüm dinlerdir.

Din felsefesinin konusunu daha iyi anlamak için onun bazı temel problemlerini incelemekte fayda vardır. Bunlar; “Tanrı’nın varlığı ile ilgili görüşler nelerdir?”, “Evren sonlu mudur, sonsuz mudur?” ve “Ölümden sonra yaşam var mıdır?” gibi problemlerdir.


>> Tanrı’nın Varlığı ile İlgili Görüşler

>> Evrenin Sonlu Olup Olmadığına Yönelik Görüşler

>> Ölümden Sonra Yaşamın Olup Olmadığına Yönelik Görüşler

>> Teoloji ve Din Felsefesi

Yorum yapın