15. Yüzyıl – 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı

15-17. yüzyıl, bilgi alanlarında hızlı ve köklü değişikliklerin olduğu bir dönemdir. Bu değişiklikler, bilgi alanları üzerinden çeşitli şekillerde topluma yansımış ve zamanla benimsenip bir yaşam kültürü hâlini almıştır.

Bu değişimlerin izlerini sürebilmek ve dönemin felsefesini anlayabilmek için 12. yüzyıl çeviri faaliyetlerine ve MS 2-MS 15. yüzyıl felsefesinin etkisine bakmak gerekir.

Bu etki, en çok bu dönemin düşünürlerinde ve filozoflarında görülür (Tablo 3.1).

15. YÜZYIL– 17. YÜZYIL DÜŞÜNÜRLERİ VE FİLOZOFLARI
(MS)

1400 —-
Machiavelli (Makyevelli) (1469-1527)
N. Copernicus (Kopernik) (1473-1543)
T. More (Mor) (1478-1535)
1500 —-
Montaigne (Monteyn) (1533-1592)
F. Bacon (Beykın) (1561-1626)
W. Shakespeare (Şekspir) (1564-1616)
G. Galilei (Galileyi) (1564-1642)
T. Hobbes (Habs) (1588-1679)
R. Descartes (Dekart) (1596-1650)
1600 —-
Pascal (Paskal) (1623-1662)
Spinoza (Sipinoza) (1632-1677)
J. Locke (Lak) (1632-1704)
I. Newton (Nivtın) (1643-1727)
Leibniz (Laypniz) (1646-1717)
1700 —-

Yorum yapın