20. Yüzyıl Felsefesinin Problemleri ve Ana Akımları

20. yüzyıl felsefesinin temel problemlerini, onlara yönelik dönemin ana akımlarının yapmış olduğu tartışmalar ve eğilimler belirlemiştir.

Bu problemlerin anlaşılabilmesi için 20. yüzyıl felsefesinin akımlarının görüşlerinin incelenmesi gerekir.

20. Yüzyıl Felsefesinin Temel Problemleri ve Akımları

>> Gerçeklik-Görünüş Sorunu (Fenomenoloji)

>> Yorum Sorunu (Hermeneutik)

>> Varoluş-Öz Sorunu (Varoluşçuluk)

>> Değişim Sorunu (Diyalektik Materyalizm)

>> Metafizik Bilgi Sorunu (Mantıkçı Pozitivizm)

>> Varlık Sorunu (Yeni Ontoloji)

Yorum yapın