Zeka Nasıl Ölçülür? Zeka Ölçümünde Kullanılan Testler ve Zeka Hesaplama Formülü

Zekâ, zekâ testleriyle ölçülür. Ancak bu testlerin yalnızca uzmanlar tarafından uygulanması gerekir. İlk zekâ testi, 1905 yılında ortaya çıkmıştır.

Zekâ testleri, uygulandıkları birey sayısı bakımından bireysel testler ve grup testleri diye ikiye ayrılır. Bir uygulayıcı tarafından tek bireye uygulanan zekâ testleri bireysel testlerdir. Bireysel testler, uygulanması daha pahalı ve uzun zaman alan testler olmakla birlikte grup testlerinden daha güvenilirdir.

Bireysel testler, uygulamada kullanılan araca göre sözlü, yazılı ve performans testler olarak ayrılır. Soruların sözlü olarak yanıtlanması istenmişse sözlü zekâ testi kullanılır. Yazıyla yanıtlanan testlere yazılı test ya da kâğıt kalem testi adı verilir. Deneğin zekâ derecesini çeşitli oyuncaklar, basılı kartlar gibi malzemelerle ölçen testler de zekâ icra testleri, performans testleri veya edimsel testler adını alır.

Zekâ bölümü hesaplamasında kullanılan formül;

Zekâ testlerinde başarı derecesi zekâ bölümü kavramıyla belirtilir. Zekâ yaşı (ZY), uygulanan testte aynı puanı alan çocukların ortalama yaşını gösterir. Örneğin 10 yaşındaki bir çocuk, testten 45 puan aldıysa ve bu puan 8 yaşındaki çocukların ortalama puanına karşılık geliyorsa çocuğun zekâ yaşı 8’dir. Zekâ bölümü (ZB), zekâ yaşının takvim yaşına bölünüp yüzle çarpılmasıyla elde edilir. Bu puanlama sisteminde ortalama zekâ, 100 zekâ bölümüne karşılık gelir.

Yorum yapın