Yunus Emre Kimdir?

Bir zerre aşkı olmayan belli bilin yabandadır.
Aşkı olmayan gönül misâl-i taşa benzer.
Yunus Emre

Hayatı, tarihî şahsiyeti ve eserleri hakkında birçok farklı rivayet olan Yunus Emre, 1240 yılında doğmuş, 1320 yılında vefat etmiştir.

Yunus Emre (temsili)
Yunus Emre (temsili)

Yunus Emre’nin arı bir Türkçe ile yazdığı şiirleri olmasına rağmen birçok kaynak onun ümmi (okuma yazma bilmez) olduğunu söylemektedir. Buna karşın bazı kaynaklar ise onun çok iyi bir medrese tahsili gördüğünü ve Farsçadan çeviri yapacak kadar bilgili olduğunu ifade eder.

Yunus’un mürşidi Tapduk Emre’dir. Ancak tarikatının ne olduğu net değildir. Eski Anadolu Türkçesinin oluşumunda çok önemli rol oynayan ilk Türk şairidir. Onun kullandığı kelimeler ve ifade kalıpları, bunlara yüklediği anlamlar ve mecazlar Türkçenin edebî bir dil hâline gelmesi yolunda büyük bir aşama olmuştur.

Esasen Yunus’u diğer mutasavvıf şairlerden ayıran özelliği de budur. Anadolu’nun birçok yerinde hatta Azerbaycan’da Yunus Emre’nin kabri kabul edilen makamı vardır. Bu durum, Yunus Emre’nin Anadolu’da ve Türklerin yaşadığı coğrafyalarda ne kadar büyük bir iz bıraktığının açık kanıtı sayılır.

Yorum yapın