Yerel Saat Nedir?

Yerel saat, bir yerin kendine özgü saatidir. Bir noktanın yerel saati, bulunulan meridyenin Güneş’in tam karşısında olduğu an, saat 12.00’ye ayarlanarak tespit edilir.

Bu vakit aynı zamanda Güneş’in ufuk düzlemi üzerinde tepe noktasında görüldüğü andır (Şekil 1.17). Öğle vaktinden sonra Güneş ışınlarının geliş açısı giderek küçülür.

Şekil 1.17 Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açıları gün içinde değişir. Güneşin tepe noktasına ulaştığı öğle vaktinde yerel saat 12.00 kabul edilir.
Şekil 1.17 Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açıları gün içinde değişir. Güneşin tepe noktasına ulaştığı öğle vaktinde yerel saat 12.00 kabul edilir.
  • Farklı meridyenler üzerindeki noktaların yerel saatleri de farklıdır.
  • Yerel saat farklarının oluşma nedeni, Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki hareketidir.

Dünya kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döndüğü için Güneş’i doğudaki meridyenler daha önce görür ve bu meridyenlerdeki yerel saatler daha ileri olur.

Dünya, ekseni etrafındaki bir dönüşünü 24 saatte tamamlar. Bir günde Dünya üzerindeki 360 meridyen yayı Güneş’in önünden geçer (24 saat x 60’=1440 dk, 1440’: 360=4 dk). Böylece Güneş’in önünden her 4 dakikada bir meridyen yayı geçmiş olur.

>> Yerel Saat Nedir?

>> Ortak Saat Nedir? (Ulusal Saat)

>> Uluslararası Saat Dilimleri Ne Demektir?

>> Tarih Değiştirme Çizgisi Nedir?

Yorum yapın