Yapay Olarak Fiyatlarla Oynama Ne Demek? Dinimiz Haksız Kazanca Nasıl Bakıyor?

Her ürünün piyasada bir değeri ve bu değere göre oluşan bir fiyatı vardır. Bu fiyatın, ürünün değerini tam olarak karşılaması adaletin bir gereğidir. Fiyat ve değer ilişkisini bozarak birtakım faydalar elde etmek için ürünün  fiyatını  haksız bir şekilde yükseltmek veya düşürmek yapay olarak fiyatlarla oynamak demektir.

Eğer hile yaparak ürüne bu şekilde fazla fiyat verilirse bu haksız kazanç olur. Kur’an-ı Kerim’de “Mallarınızı aranızda haksız yollarla yemeyin.”(Nisa suresi, ayet) buyrularak haksız kazanç yasaklanmıştır.

Yapay Olarak Fiyatlarla Oynama

Sahte haberlerle, bazı yerlere yol veya köprü geçecek diyerek o bölgedeki toprak fiyatlarının artmasını sağlamak veya bazı bölgelerdeki toprak fiyatlarını düşürmek yapay olarak fiyatlarla oynamadır. Bu durum bazı insanlara haksız kazanç sağlarken bazılarını da haksız olarak zarara uğratacaktır.

Yapay olarak fiyatlarla oynayarak fiyat-değer ilişkisini bozmanın bir başka şekli de piyasayı manipüle etmektir. Manipülasyon, oyun ve hileyle ya da yalan haberlerle piyasayı kendi çıkarlarımız doğrultusunda yönlendirmeye denir. Yüksek kazanç sağlamak için piyasayı manipüle ederek fiyatları düşürmek veya yükseltmek İslam dinine göre yasaktır, kanunen de suçtur.

Ekonomik hayatı olumsuz etkileyen bu gibi durumlardan kendimizi koruduğumuz gibi başkalarını da korumamız gerekir. Nitekim dinimiz “Kendin için istediğini başkası için de istemedikçe iyi mümin olamazsın.“ (İbn Hanbel, V, 248) buyurarak nasıl davranmamız gerektiğini bizlere göstermiştir.

Yorum yapın