Yalan ve Hile Nedir?

“Bizi aldatan bizden değildir.”  (Buhari, İman, 164)

Allah’ın(c.c.) yasakladığı yalan ve hile, toplum düzenini ve huzurunu bozan davranışlardandır. Yalan, bir konuda gerçeğe aykırı söz söylemektir. Doğruluğun zıddıdır.

Yalan söylemek insanları bilerek aldatmak demektir. Yalan söyleyen kimseye karşı güven duyulmaz. İslam, yalan söylemeyi haram kılmıştır. Allah(c.c.) bu konuda şöyle buyurur: “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin.” (Ahzap suresi, 70. ayet) Allah(c.c.), insanların doğru sözlü ve güvenilir olmasını emretmiştir.

Yalan ve Hile

Bir yalan dört doğruyu götürür: İyilik, güven, sadâkât, huzur.

Hile, aldatmak ve bilerek yanıltmak anlamına gelir. İslam’da her türlü hile yasaklanmıştır. Yalan ve hilenin yaygın olduğu bir toplumda insanlar birbirine güvenmez, toplum düzeni ve huzuru bozulur.

“Münafığın alâmeti üçtür: Konuştuğunda yalan söyler, kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verdiği zaman sözünde durmaz.” ( Müslim, İman, 107)

Peygamberimiz (s.a.v.), Müslümanların her anlamda yalandan ve hileden uzak olmaları gerektiğini şu hadisiyle vurgulamıştır: “Müslüman, elinden ve dilinden başkalarının güvende olduğu kimsedir.” (Buhari, İman, 5)

Kusurlu mal satmak veya ticarette hile yapmak İslam dininde haramdır. Bu kötü davranışı yapan kişi haksız kazanç sağlamış ve kul hakkına girmiş olur. Hile yapmanın dünya ve ahirette sorumluluğu vardır. Allah (c.c.), ticaret yaparken kimseyi aldatmamamızı ve hileden uzak durmamızı emreder: “İnsanlardan alırken ölçüp tarttıklarından tam, onlara vermek için ölçüp tarttıklarında ise noksan yapan (ölçen) hilekârlara yazıklar olsun” (Mutaffifîn suresi, 1-3 ayet)

Yalan ve hileden uzak durmak Müslüman olmanın gereklerindendir. Yalan ve hile karı-koca ilişkilerine, akrabalık, komşuluk, dostluk ve arkadaşlık ilişkilerine zarar verir. Bu sebeple güvenilir ve doğru bir birey olmalıyız.

2 Comments

  1. HasanSalihBİBEROĞLU 27 Ekim 2019
    • fikirci 27 Ekim 2019

Add Comment