Varlığı Hem Ruh Hem Madde Olarak Kabul Edenler

Rene Descartes (1585-1650): Varlığı hem ruh hem madde olarak kabul eden filozoftur.

Düalist bir anlayışla bütün varlıkları ruh – beden ikiciliğinin birbirine indirgenemez oluşuyla açıklamıştır. Bu iki temel töz (varlık ögesi) de yaratılmıştır, biri somut diğeri soyut iki varlık alanını açıklar.

Rene Descartes

Ancak varlık hem madde hem de ruhtur. Maddi (somut) nesneler dünyası bilincimizden bağımsız şekilde vardır. Düşünce, ruh ve bilinç de bağımsızdır. Duyuların verilerini işler ve biçimlendirir.

Madde ve ruh iki bağımsız töz olmalarına rağmen, varlıkları ancak özne (bilinç) tarafından bilinebilir. Descartesʼe göre ruhun görevi düşünmek, maddenin görevi ise yer kaplamaktır.


Varlığın Niteliğiyle İlgili Görüşler

Varlığı Oluş Olarak Kabul Edenler

Varlığı İdea Olarak Kabul Edenler

Varlığı Madde Olarak Kabul Edenler

Varlığı Hem Ruh Hem Madde Olarak Kabul Edenler

Varlığı Fenomen Olarak Kabul Edenler

Yorum yapın