Üriner Sistemin Yapısı, Görevi ve İşleyişi – Boşaltım ve Üriner Sistem Nedir?

Canlılarda metabolizma sonucu oluşan, vücut için gerekli olmayan ya da vücuda zararlı olan madde­lerin dış ortama verilmesine boşaltım denir. Boşaltımda görev alan organlardan oluşan sisteme üriner sistem adı verilir. Hücrede metabolik olaylar sonucu oluşan atıklar, zararlı ve zehirli maddeler boşaltım ürünleridir. Azotlu bileşikler olan proteinler ve nükleik asitler, hücrede yıkılırken zehir etkisine sahip amonyak açığa çıkar. Vücut, bu amonyağı karaciğerde üre döngüsüyle üreye çevirir.

Amonyağın üreye dönüştürülmesi karasal canlı­larda su kaybını azaltmaya yönelik bir adaptasyondur. Üre, diğer metabolik atıklarla üriner sistem sayesinde vücuttan uzaklaştırılır. Üriner sistem, atık maddeleri vücuttan uzaklaştırırken aynı zamanda vücut sıvıları­nın hacminin ve bileşiminin kontrolüne yardımcı olur.

Üriner sistem, yabancı maddeleri ve metabolik atıkları vücuttan uzaklaştırmanın yanı sıra vücudun su dengesini düzenleyerek kanın hacmini ve basıncını da ayarlar. Sodyum, potasyum ve klor gibi elektrolitle­rin kan plazmasındaki yoğunluğunun ayarlanmasında üriner sistem etkili olur. Üriner sistem kanın pH sevi­yesinin dengelenmesine de katkıda bulunur. D3 vitami­nini aktifleştirerek kalsiyum seviyesinin ayarlanmasına yardım eder.

Üriner sistem ve karaciğerle uzun süreli açlık durumunda laktik asit, pirüvat, gliserol, aminoasit gibi karbonhidrat olmayan kaynaklardan glikoz sentezlenir. Böylece vücudun şeker ihtiyacı karşılanır. Böbrekler eritropoietin hormonu salgılayarak kemik iliğinde alyuvar yapımını uyarır. Bu nedenle kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda genellikle anemi geli­şir. Böbrekler hasar görmüşse görevini yerine getirmez. Dolayısıyla yeterli düzeyde eritropoietin hormonu salgılayamazlarsa alyuvar sayısında sürekli bir düşüş söz konusu olur.

Üriner sistem; böbreklerden, üreterden, idrar ke­sesinden (mesane) ve üretradan oluşur. Böbrek atardamarıyla böbreklere gelen kan burada sü­zülür. İdrar, üreterle idrar kesesine taşınır. İdrar kese­sinde depolanan atıklar üretrayla dışarı atılır.

Üriner sistemin yapıları
Üriner sistemin yapıları

Böbrekler; karın boşluğunun arka tarafın­da yer alan, idrar oluşumunu sağlayan bir çift organdır. Yetişkin bir insanda her biri yumruk büyüklüğünde yaklaşık 150 gram ağırlığındadır. Kalpten çıkan oksijence zengin kanın yaklaşık %25’i böbreklere gelir. Dakikada yaklaşık 1100 ml kan böbreklerden geçer. Böbrekler; kabuktan (korteks), özden (medulla) ve havuzcuktan (pelvis) oluşur.

Böbreğin yapısı
Böbreğin yapısı

Böbrek, bağ dokudan oluşmuş bir zarla çevri­lidir. İdrar; böbrekteki nefronlar tarafından oluş­turulur, kanallar vasıtasıyla havuzcukta toplanır, üreterle mesaneye taşınır.

Böbreklerin işlevsel birimleri nefronlardır. Yetişkin bir insanın her bir böbre­ğinde yaklaşık bir milyon nefron bulunur. Kabuk ve öz bölgelerinde konumlanan nefronların ba­zıları öz bölgesinin derinliklerine kadar uzanır.

Nefronlar, suyun geri kazanımında ve yoğun idrar oluşumunda etkilidir. Bir nefronun yapısı glomerulus kılcalları, Bowman kapsülü, proksimal tüp, Henle kulpu, distal tüp ve idrar toplama kanallarından oluşur.

Nefronun yapısı
Nefronun yapısı

Her bir nefronda nefrona kanı getiren getirici atardamar ile kanı götüren götürücü atardamar arasında bir kılcal damar yumağından oluşmuş glomerulus bulunur. Glomerulus kılcalları Bowman (Bovman) kap­sülü adı verilen bir kapsülle çevrilidir. Glomerulus kılcalları ve Bowman kapsülünün oluşturduğu yapıya Malpighi cisimciği denir.

Kan plazmasındaki bazı maddeler, kan basıncının etkisiyle glomerulus kılcal­larından Bowman kapsülüne geçer. Atardamarlar arasında meydana gelmiş glomerulus kılcalları çift katlı epitele sahiptir. Bu nedenle yüksek kan basıncına diğer organlara ait kılcal damarlardan daha dayanıklıdır. Henle kulpunun inen ve çıkan kollarının alt tarafı daha ince duvarlara sahiptir.

Bowman kapsülüne geçen süzüntü, nefron tübüllerinden (kanallarından) geçerek işlenir. Sırasıyla proksimal tüpten, Henle kulpundan ve distal tüpten geçen süzüntünün içeriği işlenerek değişir.

>> İdrar Oluşumu Nasıl Olur?

Yorum yapın