Üreme Sisteminin Yapısı, Görevi ve İşleyişi

Üreme, canlıların ortak özelliklerinden biridir. Bütün sistemler gibi üreme sistemi de insanlarda iyi gelişmiştir. İnsanlar eşeyli olarak ürer. Eşeyli üremede her bir ebeveyn gamet (eşey hücresi) üretir. Eşeyli üremede gametler mayozla meydana gelir. Erkek bireylerde üretilen sperm küçüktür ve hareketlidir. Dişi bireylerde üretilen yumurta (ovum) ise büyüktür ve hareketsizdir. Yumurta, zigot için asıl sitoplazma kayna­ğıdır.

Sperm ise hareketli yapısıyla yumurtaya ulaşıp onu dölleme yeteneğine sahiptir. Gametler döllenmeyle birleşir ve zigot oluşur. Oluşan zigot, her iki ebeveynden de genetik madde alır. Eşeyli üreme sonucunda oluşan bireyler, iki ebeveynden gelen genlerin kombinasyonu nedeniyle özgün genetik yapıya sahiptir.

Döllenme ve embriyo oluşumu
Döllenme ve embriyo oluşumu

Üreme hücrelerini üreten organlara gonad adı verilir. Erkekte sperm üreten gonadlara testis, dişide yumurta üreten gonadlara ise yumurtalık denir. Gonadlar asıl eşey organlarıdır. Üreme sisteminde eşey hücrelerinin geçtiği kanallar, bu kanallara salgısını boşaltan bezler ve dış üreme organlarına yardımcı eşey organları denir.

Üreme sisteminin çalışması sinir sistemi ve hormonal sistemle kontrol edilir. Üreme siste­minin yapısı, görevleri ve işleyişi erkek ve dişi bireylerde farklıdır.

Yorum yapın