Üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın Siyasi Yaşamı (1883 – 1986)

Türkiye Cumhuriyeti’nin üçüncü cumhurbaşkanı olan Celal Bayar, 1907’den itibaren İttihat ve Terakki Cemiyetinde faaliyetlerde bulunmuş, Kurtuluş Savaşı’nda millî harekete katılmıştır. “Galip Hoca” takma adıyla İzmir’in işgaline karşı çalışmalar yapmıştır.

1923’te İzmir’den milletvekili seçilen Bayar, 1924’te İş Bankası’nın kuruluşuyla görevlendirilmiştir. 1932’de İktisat Bakanlığı’na getirilmiş, 1937’de Atatürk tarafından İsmet İnönü’nün yerine başbakan olarak atanmıştır.

Celal Bayar (1883 – 1986)

Ekonomide liberal politikaları savunan Bayar, İnönü’nün cumhurbaşkanı olmasından sonra başbakanlıktan ayrılmıştır. II. Dünya Savaşı Dönemi’nde siyasal etkinliği sınırlı kalmış, sıradan bir milletvekili olarak görev yapmıştır.

1945’teki Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’na muhalefet edenlerin yanında yer almıştır. Aynı yıl, CHP’den ayrılmış ve 1946’da kurulan Demokrat Parti’nin (DP) başkanlığına getirilmiştir.

1950 seçiminden sonra Türkiye’nin ilk sivil cumhurbaşkanı olmuştur. 27 Mayıs 1960 askerî darbesiyle tutuklanıp idama mahkûm edilmiştir.

Daha sonra cezası hafifletilmiş ve serbest bırakılmış, Cumhuriyet Senatosu’nda doğal üye olarak yer almıştır.

Yorum yapın