Üç Ünlü Türk Psikoloğu Kimdir

Mazhar Osman Usman (1884-1961), Türkiye’de ilk modern ruh sağlığı hastanesini kuran Türk bilim insanıdır.

Ülkemizde klinik psikolojinin öncülerinden olan Mazhar Osman Usman, Berlin ve Münih’te nöroloji ve psikoloji eğitimi almıştır. Bakırköy’deki terk edilmiş bir kışla olan Reşadiye Kışlası’nın bulunduğu araziyi devletten talep etmiş, dönemin cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün onayı ile 1924 yılında başlayan süreç, 15 Haziran 1927 tarihinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin kurulmasıyla tamamlanmıştır.

Mazhar Osman Usman’ın kurduğu Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bahçesinden bir görünüm.

Muzaffer Şerif Başoğlu (1906-1988), dünyada sosyal psikolojinin akademik bir disiplin olmasına öncülük eden kişilerdendir. Doktora tezi, bugün bile sosyal psikolojinin temel kuramlarını ortaya koyan bir el kitabı olarak kabul edilir. Onun “Davranış, çevreden bağımsız olarak açıklanamaz ve açıklansa da anlamlı değildir.” düşüncesi sosyal psikolojinin, klinik psikolojinin, gelişim psikolojisinin ve bilişsel psikolojinin temelini oluşturmuştur.

Nursu Marmara (1944), İstanbul Üniversitesi’nin psikoloji bölümünden mezun olmuş, daha sonra da psikolojiyi Türkiye için yeni bir bilim dalı olan grafoloji (el yazısından kişilerin ruhsal özellikleri ile ilgili sonuçlar çıkarmayı amaçlayan bilgi dalı) ile desteklemiştir. Türkiye’de grafoloji dalında bilimsel yeterliliği olan ilk ve tek kişidir. Doktora tezinde anlattığı “kişinin yazısının kendisine ait olup olmadığı” konusu Türkiye için keşfedilmemiş bir konudur. Nursu Marmara, bu konuda yaptığı çalışmalarını klinik psikolog tecrübesiyle pekiştirmiştir.

Yorum yapın