Türkiye’nin Avrupa Konseyine Girmesi (8 Ağustos 1949)

Avrupa Konseyi (AK); II. Dünya Savaşı’ndan büyük maddi ve manevi kayıpla çıkan Avrupa’da; uluslar arasında uzlaşmayı sağlamak ve bir daha aynı trajedinin yaşanmasını engellemek, üye ülkeler arasında ekonomik, sosyal, kültürel, bilimsel, hukuksal ve yönetimsel ortaklıklar kurmak, insan hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla 5 Mayıs 1949’da on ülke tarafından kurulmuştu.

Ayrıca Sovyetlerin Batı Avrupa’yı tehdit etmesi de Avrupa Konseyi’nin kuruluşunda etkiliydi.

Türkiye, Avrupa Konseyinin kuruluşundan hemen sonra 8 Ağustos 1949’da davet edilmiş ve örgütün kurucu üyelerinden sayılmıştır. Avrupa Konseyi, Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’yla kurduğu ilk kurumsal bağı temsil etmiştir.

Türkiye, Soğuk Savaş ortamında, Avrupa’nın savaş sonrası psikolojisinden çıkması ve yeniden birleşmesi yolunda çaba göstermiş, Batı Almanya ve Avusturya’nın konseye katılımlarını desteklemiştir.

Yorum yapın