Türkiye’de Tarım

Tabiat üzerinde her türlü bitki ve hayvan yetiştirme faaliyetlerinin bütününe tarım adı verilir.

Tarımın alt sektörleri şunlardır:

  • Çiftçilik
  • Hayvancılık
  • Su ürünleri
  • Ormancılık

Türkiye, önemli tarım potansiyeline sahip bir ülkedir. Sayfa 27 Tablo 1.5’te görüldüğü gibi ülke topraklarındaki tarım alanlarının payı 2012 yılında 38.399.000 hektar iken, 2015 yılı itibarıyla 38.566.000 hektara yükseldiği görülmektedir.

Orman alanlarımızın payı da 2012 yılında 21.678.000 hektardan 2015 yılında 21.678.000 hektar olarak aynı kalmıştır. Ülke topraklarının %46,33’ünde tarım yapılmakta, iklim ve toprak farklılığından dolayı yetiştirilen ürün çeşidi oldukça fazladır.

Tarla alanlarının büyük bir kısmı tahıl yetiştirmek için kullanılmaktadır. Tahıllar içinde en çok ekimi yapılan ürün buğdaydır. Orman alanlarının payı %27,20’dir. 2012 yılında tarım, avcılık ve ormancılık alanlarının üretim değeri 111.658.488.000’den 2015 yılında 148.287.776.000 ‘ye yükselmiştir.

Gelişen teknolojiye paralel olarak bu üretim değerlerinin hızla artması hedeflenmektedir.

TABLO 1.5: TÜRKİYE’DE TARIM VE ORMAN ALANLARI (BİN HEKTAR)

TABLO 1.6: TÜRKİYE’DE TARIM, AVCILIK, ORMANCILIK ÜRETİM DEĞERİ (BİN TL)

 

Yorum yapın